Så arbetar kommunen under coronapandemin

Den ökade smittspridningen av covid-19 påverkar kommunens verksamheter på olika sätt. Här ger vi en sammanfattande bild av hur vi arbetar och anpassar våra verksamheter utifrån rådande läge.

Fokus för kommunen är att anpassa verksamheterna för att minimera risken för smittspridning och att samtidigt kommunicera brett med målet att få alla att följa rekommendationer, restriktioner och allmänna råd.

- Vårt uppdrag är att ge våra invånare en fungerande vardag i kommunen. Vi upplever som många andra, en väldigt tuff tid just nu och vi vet inte när vi kan återgå till det normala igen. Därför är det viktigt att alla tar ansvar för att minimera smittspridning, säger kommundirektör Lars Ekström.

För att följa utvecklingen har kommunen tillsatt en grupp som veckovis sammanställer en lägesbild. Just nu är bedömningen att kommunen inte har problem att upprätthålla de samhällsviktiga verksamheterna, men givetvis påverkas alla verksamheter på olika sätt av den pågående pandemin.

Vård och omsorg

Som en förebyggande åtgärd har kommunen beslutat att munskydd ska bäras i all vårdnära kontakt med riskgrupper inom äldreomsorgen, funktionshinderomsorgen och hemtjänsten. Samtidigt avråder kommunen från besök på våra boenden.

Varje vecka redovisar kommunen antal smittade inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter. För första gången sedan i våras finns nu konstaterade fall av covid-19 inom socialkontorets verksamheter. Den 16 november var två brukare inom kommunens särskilda boende och två brukare inom hemtjänsten smittade.

Utbildning och barnomsorg

Kommunens skolor och förskolor är öppna som vanligt, men vårdnadshavare uppmanas att låta barnen stanna hemma vid minsta symtom. Verksamheterna har anpassat sina rutiner och lokaler för att förhindra smittspridning.
Thomasgymnasiet bedriver utbildning som vanligt, men som en förebyggande åtgärd har vuxenutbildningen beslutat att införa distansundervisning under perioden 2-27 november.

Kultur och fritid

Med anledning av de skärpta råden som just nu gäller i Södermanlands län har kommunen beslutat att tillfälligt stänga kommunens bibliotek och mötesplatser. Istället erbjuds digitala evenemang och tjänster som till exempel ”Bibblan till dörren”, som innebär att du kan hämta böcker utanför biblioteket.

Idrottshallar, ishallar och simhallar är stängda för allmänheten, men öppet för träningar för barn och ungdomar födda 2005 och senare.

Håll dig uppdaterad

På kommunens webbplats kan du ta del av samlad information från kommunens verksamheter: strangnas.se/corona

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 november 2020