Thomasgymnasiet återgår till fjärrundervisning

Student som har fjärrundervisning.

Från och med torsdag 19 november kommer undervisning för elever på de nationella programmen på Thomasgymnasiet att bedrivas som fjärrundervisning.

I början av vecka 47 har tre elever som går på Thomasgymnasiet testat positivt för covid -19. För att minska risken för smittspridning övergår gymnasiets nationella program till fjärrundervisning fram till 4 december. Därefter kommer viss undervisning ske på skolan. För elever som läser på introduktionsprogrammet fortsätter undervisningen på skolan som vanligt hela terminen. Beslutet togs av barn- och utbildningsnämndens ordförande 17 november.

- Vi övergår till fjärrundervisning för att vi har haft tre konstaterade fall denna vecka och har fortsatt trängsel på bussarna., säger Daniel Moberg, rektor på Thomasgymnasiet.

Ungefär hälften av skolans elever pendlar till och från skolan. Det är både från andra kommuner och från flera orter i kommunen. Trots goda ambitioner har det inte gått att skapa en resesituation där trängsel undviks. Genom fjärrundervisning minskar trängseln i kollektivtrafiken.

Under våren hade Thomasgymnasiet fjärrundervisning och skolan har goda erfarenheter av det. Nu kommer skolan att ha fjärrundervisning fram till jullovet. Skolan återkommer före jullovet om hur undervisningen kommer att genomföras i januari.

Planering för höstterminens undervisning

  • Vecka 47-49 (19 november-4 december) har eleverna på nationella programmen fjärrundervisning.
  • Vecka 50 (7-11 december) kommer elever på de nationella programmen i årskurs 1 och 3 att ha undervisning på skolan. Årskurs 2 har fortsatt fjärrundervisning.
  • Vecka 51 (14-18 december) kommer elever på de nationella programmen i årskurs 1 och 2 ha undervisning på skolan. Årskurs 3 har fortsatt fjärrundervisning.
  • För elever som läser på introduktionsprogrammet fortsätter undervisningen på skolan som vanligt hela terminen.

Fjärrundervisning – vad är det?

Redan från torsdag 19 november genomförs fjärrundervisning enligt ordinarie schema genom de digitala verktyg som skolan erbjuder. Fjärrundervisning innebär att arbete genomförs i hemmet - inte på annan tid.

Information till elever och vårdnadshavare

  • Detaljerad information skickas ut via lärplattformen Quiculum.
  • Lärare finns tillgängliga för eleverna under lektionstid precis som vid vanlig undervisning och besvarar sedan frågor från elever vid andra tider, via de verktyg elever och lärare brukar använda.
  • Skolan registrerar närvaro som vanligt.
  • Eleverna har möjlighet att hämta skollunch på anvisad skola från och med måndag 23 november. Skolan kommer med mer information.
  • Skolan håller öppet så att elever kan hämta skolutrustning. Datasupport finns.

Mer information

Vill du veta mer om hur kommunen och de olika verksamheterna hanterar läget med coronaviruset (covid-19) läs mer via länkarna.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 november 2020