VA-arbete på Regementsgatan

Skylt om vägarbete.

Den 19 november startar ett vatten- och avloppsarbete på Regementsgatans östra sida mellan Sidövägen/Mälarlunden och Skogsvägen. Arbetet påverkar framkomligheten för trafiken.

Under arbetet är ett körfält avstängt på Regementsgatan och det blir begränsad framkomlighet. Stannande- och parkeringsförbud gäller på båda sidorna av gatan under denna period. Förbudet kommer att flyttas med vartefter arbetet framskrider.

Infarter till fastigheter hålls öppna med körplåtar. Berörda fastighetsägare kommer att få löpande information.

Det är SEVAB som via sin entreprenör Svevia utför arbetet.

Arbetet beräknas vara klart under våren 2021.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 november 2020