En vecka fri från våld 23–29 november

Årets nationella kampanjvecka "En vecka fri från våld" sätter ljuset på våldsförebyggande arbete. Mäns våld är ett allvarligt samhälls- och folkhälsoproblem, inte minst nu när smittspringningen av covid-19 ökar och fler befinner sig hemma.

Våld kan se ut på olika sätt men är aldrig okej. Alla har rätt till en bra och trygg relation.

Är du utsatt för våld i hemmet? Det finns hjälp att få.

Strängnäs kommun erbjuder olika stödinsatser för dig som blir utsatt för våld, utsätter andra för våld, eller lever i en familj där någon är våldsam.
Läs mer om vilket stöd som finns att få

Läs mer om kommunens Fredamottagning som arbetar förebyggande och behandlande mot våld i nära relation

Stoppa våld mot kvinnor och flickor

Under vecka 48 uppmärksammas det omfattande samhällsproblem som mäns våld mot kvinnor utgör och kunskapen om att våld går att förebygga. Våld mot kvinnor har många former – i hemmet, i nära relation, sexuella trakasserier, kvinnlig könsstympning, barnäktenskap, trafficking, sexuellt våld i krig och mord.

Den 25 november är Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor.

Orange Day

Färgen orange representerar en värld fri från våld mot kvinnor och flickor. Världen över lyser kända byggnader upp i orange, människor bär något orange och engagerar sig på olika sätt för att manifestera mot våldet.
Läs mer på FNs webbplats

Strängnäs kommun uppmärksammar veckan genom att:

  • sprida information genom affischering runt om i kommunen och i våra sociala kanaler.
  • Kulturhuset Multeum lyser upp sina skyltfönster i orange färg.
  • Kulturhuset Multeum arrangerar en digital föreläsning om mäns våld mot kvinnor.
  • kommunens medarbetare som arbetar på socialkontoret erbjuds utbildning.

Föreläsning om mäns våld mot kvinnor

I den här filmen berättar föreläsaren Daniel Eriksson om grundläggande kunskaper kring våldets olika processer.

Om föreläsaren: Daniel Eriksson arbetar sedan 2016 som samordnare mot våld i nära relation i Strängnäs kommun. Dessförinnan har Daniel arbetat i många år inom kriminalvården, då kopplat till män som är dömda för relationsbrott. Daniel är socionom i botten och han har 30 års erfarenhet i yrket.

Om En vecka fri från våld:

En vecka fri från våld är en nationell återkommande kampanj- och aktivitetsvecka som sätter ljuset på våldsförebyggande arbete.

Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande samhällsproblem. I Sverige har vi en lång tradition av att jobba mot mäns våld mot kvinnor, med särskilt fokus på stöd och skydd till utsatta. En vecka fri från våld vill till det befintliga livsavgörande arbetet betona värdet av tidiga och breda insatser för att förebygga mäns våld mot kvinnor.

Sverige har sedan 2016 en tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Strategin betonar särskilt behovet av ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete och mäns ansvar för och delaktighet i det arbetet.

En vecka fri från våld är ett nationellt initiativ skapat av Unizon och MÄN. Initiativet stöds av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelserna.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2020