Fritidsgårdarna ställer om

Fram till jul kommer kommunens fritidsgårdar att ställa om sin verksamhet och blir mer tillgängliga ute i samhället och online. Förhoppningen är att det leder till en ökad upplevd trygghet bland unga i en annars orolig tid.

(Uppdatering 14 december: Det nya upplägget gäller året ut.)

Den ordinarie verksamheten anpassas från och med tisdag den 24 november för att följa gällande rekommendationer och bestämmelser från regeringen och Folkhälsomyndigheten. Förutom att erbjuda möjlighet att träffas mer utomhus kommer fritidsgårdarna också att satsa på flera digitala aktiviteter.

Förändringar kan vara jobbiga, men just nu är detta är rätt sak att göra för att hjälpa till och bromsa smittan. Genom att ställa om och anpassa vår verksamhet hoppas vi till och med nå fler ungdomar än vi gör idag, säger Marcus Delving, fritidsgårdschef. Vi börjar så här och utvärderar efter hand, för att säkra upp att vi är lika tillgängliga för kommunens ungdomar med det nya arbetssättet.

Tre fokusområden

Strängnäs fritidsgårdar ska fortsätta att arbeta främjande, det vill säga med att stärka ungdomarnas egna resurser, med ungdomar från årskurs 6 till 18 år. Med anledning av pandemin fokuserar vi nu på att göra detta på tre sätt:

  • Gruppverksamhet inomhus och utomhus
  • Digitalt
  • Uppsökande

Aktiviteter i grupp

För de ungdomar som är i störst behov av fritidsgården är grupp-verksamheten en möjlighet för en personlig kontakt med fritidsledare.

Under eftermiddagar och kvällar erbjuder därför Strängnäs fritidsgårdar anpassad gruppverksamhet inomhus och utomhus. Aktiviteterna leds av fritidsledare och ska vara omväxlande, främjande och bygga på besökarnas behov.

För att ge fritidsledarna en möjlighet att hålla en väl genomtänkt och förberedd aktivitet säkert och rättvist kommer antalet platser per tillfälle att vara begränsade och ungdomarna behöver anmäla sig i förväg.

På ungdomarnas initiativ kan det också bli aktiviteter av mer spontan karaktär.

Så här tänker vi om digital verksamhet

Genom att flytta fritidsgården och fritidsledarna till det digitala rummet kan besökare vara med i fritidsgårdarnas verksamhet genom en enkel knapptryckning oavsett var de är. Ungdomar som har behov av stöd av en vuxen får här en möjlighet till kontakt utan att behöva prata ansikte mot ansikte. Förhoppningen är att det kan underlätta i vissa sammanhang.

Den digitala verksamheten ska:

  • ha en tydlig avsändare och rikta sig till alla ungdomar från årskurs 6 till 18 år
  • ledas av fritidsledare som verkar för ett gott digitalt klimat
  • leva upp till fritidsgårdarnas värdegrund och trivselregler
  • vara omväxlande och utgå från ungdomarnas behov

Under perioden erbjuder vi en rad olika digitala aktiviteter, som till exempel Pop-up fritidsgård där man också kommer att kunna träffas online. Aktiviteterna planeras utifrån ungdomarnas önskemål och behov.

Här är några exempel på vad digital verksamhet kan vara.

  • Livesändningar: musikquiz, öppen scen, eller fotbollssnack
  • Tävlingar: poängjakt, Gissa vikten eller Vem vet mest om fritidsledarna
  • Pop-up online: intressegrupper, gaming eller pratstunder

Uppsökande verksamhet

För att hålla kontakten med ungdomarna och skapa nya relationer kommer fritidsledare arbeta uppsökande kvällstid under perioden. Uppsökande verksamhet gör fritidsledarna mer tillgängliga ute i samhället och förhoppningen är att det leder till en ökad upplevd trygghet bland unga i en annars orolig tid.

Fritidsledarna jobbar främst mot målgruppen ungdomar i åldrarna 12-18 år som bor i Strängnäs kommun.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 december 2020