Vägarbete Sundby park i Strängnäs

Från och med onsdag 25/11 och tre veckor framåt (vecka 48 till 51) ska man göra arbeten med vatten- och avloppssystemet utefter Sundbyvägen i höjd med Karlavagnen och Strängnäs Montessoriskola.

Vi vill därför passa på att uppmuntra alla elever som kan att gå eller cykla till skolan, för bidra till en tryggare trafikmiljö utanför skolorna.

Arbetet kommer att påverka bil- och busstrafiken eftersom man kommer att behöva leda om trafiken på platsen under perioder. Detta gäller särskilt korsningen vid Ringvägen.
Gång- och cykeltrafiken kommer att ledas om via den stora grusparkeringen.
Arbetet innebär också att det blir en del tung trafik i området periodvis.

Tips!

För att underlätta trafiksituationen i området är det bra om flera väljer andra alternativ under perioden.

  • De barn som behöver skjuts en del av vägen kan släppas av till exempel på Stora Torget och sedan promenera över bron.
  • e barn som behöver skjuts hela vägen till skolan kan under byggtiden släppas av vid till exempel på Frejastråkets vändplats. Förbudsskyltarna om förbjuden motortrafik tas bort under perioden.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 november 2020