• Startsida
  • / Nyheter
  • / Avyttringsprocessen av SEVAB:s fjärrvärme fortsätter framåt

Avyttringsprocessen av SEVAB:s fjärrvärme fortsätter framåt

I januari 2020 beslutade Kommunfullmäktige att starta en avyttringsprocess av hela eller delar av SEVAB:s fjärrvärmerörelse. Just nu ser man över viktiga urvalskriterier där man vill hitta en köpare som dels kan stärka den långsiktiga kundnyttan men också ta sig an hållbarhetsfrågorna på ett innovativt sätt.

År 2030 ska Strängnäs kommun vara en plats för boende, bildning och besök. En plats som är präglad av social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. För att komma dit har kommunen tagit flera beslut för att säkra den långsiktiga ekonomin. En viktig del i detta är att se över möjligheten att avyttra fjärrvärmen.

Beslut fattas nästa år

Kommunfullmäktige är öppen för möjligheten att sälja hela eller delar av fjärrvärmen. Om avyttringsprocessen resulterar i en försäljning är den gemensamma bilden att endast sälja en del av fjärrvärmerörelsen och på så sätt behålla en viss kontroll över verksamheten.

Avyttringsprocessen pågår just nu och det är inte förrän i mitten på nästa år som kommunfullmäktige kommer att ta ett slutgiltigt beslut.

Ta del av mer information

Det är viktigt att du som kommuninvånare kan följa beslutsprocessen. Därför har vi samlat all information om avyttringsprocessen i en samlingssida på vår webbplats. Läs mer på sidan Avyttring av fjärrvärmerörelsen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 november 2020