Här är årets kulturstipendiater

Nu är det klart med Strängnäs kommuns kulturstipendier för år 2020. André Ekelberg, Emma Askling, Johanna Brun, Konstfabriken och Teodor Wolgers delar på 50 000 kronor.

Många sökte eller nominerades till Strängnäs kulturstipendier i år. Hela 41 utövare, föreningar och institutioner kom in med ansökningar och kvaliteten var hög bland de sökande vilket fick beredningsgruppen att besluta om 10 000 kronor fördelat på fem personer eller verksamheter.

- Oerhört roligt att så många ansökningar och nomineringar kom in. Det speglar både den mångfald av kulturaktörer vi har i kommunen men ger också en bild av utmaningen inom kulturområdet i rådande pandemi. Det var en angenäm uppgift att välja bland alla ansökningar och de fem stipendiaterna är väl värda denna utmärkelse, säger Monica Lindell Rylén, kulturnämndens ordförande (S).

Beredningsgruppen som består av kulturnämndens presidium, kulturchef, kultursamordnare och en representant från Strängnäs ungdomsråd (SKUR), har föreslagit fem stipendiater som på olika sätt utfört förtjänstfull verksamhet inom sitt kulturområde. Beslut fattades av kulturnämnden den 1 december.

Strängnäs kommuns kulturstipendiater 2020 är:


André Ekelberg: Balettlärare som varit verksam i Strängnäs kommun sedan 1987 som danspedagog i klassisk balett, barndans och karaktärsdans. André Ekelberg tilldelas stipendiet för sin betydelsefulla kulturverksamhet som ger barn och unga möjlighet att utvecklas inom dans.

Emma Askling: Författare som debuterade med Det övergivna huset (2014) och sedan dess publicerat ytterligare tio kapitelböcker för barn och unga. Emma Askling tilldelas stipendiet för sina välskrivna berättelser som många barn och unga känner igen sig i.

Johanna Brun: Musiker och låtskrivare som är uppvuxen och bor i Strängnäs. Hennes musikaliska karriär tog fart 2016 med vinsten av Musik Direkt Sörmland. Johanna Brun tilldelas stipendiet för sina finstämda sånger baserade på känslor och upplevelser.

Konstfabriken: Kulturverksamheten Konstfabriken har varit verksam på Tosterön sedan 2013 och har regelbunden utställningsverksamhet, kurser, workshops och kulturarrangemang för allmänheten. Konstfabriken tilldelas stipendiet för sitt engagemang som stärker det lokala kulturutbudet.

Teodor Wolgers: Artist, producent, låtskrivare och musiker som är uppvuxen i Strängnäs och tidigare elev på Kulturskolan. Han producerar musik, i eget namn och till artister som Buster Moe, Elias, Moonica Mac och Prins Daniel. Teodor Wolgers tilldelas stipendiet för sin musik med stor genrebredd och ett skapande som är i ständig utveckling.

Förhoppningen är att stipendieutdelningen sker längre fram i december.


För mer information om Strängnäs kommuns kulturstipendier


Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 december 2020