Fortsatt fjärrundervisning på Thomasgymnasiet

Thomasgymnasiet

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att landets gymnasieskolor övergår till distansundervisning från och med måndag 7 december. Det innebär att alla elever på Thomasgymnasiet som går på ett nationellt program fortsätter med fjärrundervisning fram till jullovet.

Redan den 19 november infördes fjärrundervisning på Thomasgymnasiet sedan tre elever testats positivt för covid-19. Planen var då att låta vissa årskurser komma tillbaka till skolan med start den 4 december, men nu förlängs fjärrundervisningen för samtliga elever fram till skolavslutningen den 18 december.

Elever på introduktionsprogrammet omfattas inte av beslutet utan fortsätter undervisningen på skolan som vanligt hela terminen. Det kommer också att finnas möjlighet för elever komma till skolan för att genomföra examinationer eller andra praktiska moment som inte kan skjutas på framtiden.

Närvaro registreras som vanligt.

Elever på Thomasgymnasiet som har undervisning på distans kan fortfarande få skollunch från kommunen. Det gäller även elever som bor i Nykvarn. Maten hämtas på anvisad skola.

Mer detaljerad information har skickats ut via lärplattformen till elever, personal och vårdnadshavare.

Folkhälsomyndighetens rekommendation om fjärr- och distansundervisning gäller från den 7 december till och med den 6 januari 2021.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 december 2020