Hur ska vi tillsammans ta hand om Sveriges vatten?

Två personer som sitter på en brygga och tittar mot vattnet

Vattenmyndigheterna samordnar hela Sveriges arbete för bättre vatten. Vart sjätte år tas nya planer och åtgärder fram. Håller du med om förslaget där Strängnäs kommun ingår? Välkommen med dina synpunkter.

I Sverige är möjligheten att få friskt vatten direkt ur kranen något många av oss tar för givet. Men tillgången till rent vatten kräver ett gemensamt och omfattande arbete både nationellt som internationellt.

Vattenmyndigheternas uppdrag

Vattenmyndigheterna samordnar hela landets arbete för bättre vatten. Sverige är uppdelat i fem vattendistrikt och en länsstyrelse i varje vattendistrikt är utsedd att vara vattenmyndighet. Strängnäs kommun tillhör Norra Östersjöns vattendistrikt.


Tyck till om hela eller delar av samrådet

Vattenmyndigheterna föreslår sextio åtgärder och beskriver vem som behöver göra vad. Håller du med? Tyck till före den 30 april 2021. Alla synpunkter är värdefulla. Du lämnar in synpunkter digitalt via Vattenmyndigheternas webbenkät, eller via post.

Läs mer om vattenarbetet och hur du lämnar in dina synpunkter på Vattenmyndighetens webbplats

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 december 2020