Lokala författare sätter ord på livet under pandemin

Den 8 december släpper Strängnäs kommun boken Precis som vi delar samma himmel som innehåller 33 texter om ljus och mörker i vardagslivet. Antologin föddes ur två skrivarcirklar som hölls med lokala författare på Multeum i Strängnäs under slutet av 2019 och början av 2020.

Författarna, sju män och sexton kvinnor, har Strängnäs kommun som hemvist och gemensamt att de bidragit med texter till 2019 års stora kommunantologi Jag färdas mellan nu och då.

I skrivarcirklar på Kulturhuset Multeum har skribenterna arbetat vidare med sitt skönlitterära författarskap. Resultatet är nu tryckt i bokform och erbjuder 33 texter med ett brett spektra av känslotillstånd - från himmel till helvete men också ljus och mörker i vardagslivet, död och förälskelse. Här samsas prosa med lyrik och självbiografiska texter där fantasier om en annan, gåtfullare värld berättas. Efter 135 sidor övergår boken till betraktelser nedtecknade under coronapandemins utbrott vilka speglar en kollektiv oro många kan känna igen sig i.

En av författarna, Maria Baumert, skriver ”Min rädsla delar jag med en hel värld, precis som vi delar samma himmel.”

Professionellt stöd i skrivarcirklarna

Skrivarcirklarna har hållits av kommunförfattaren Magnus Utvik, litteraturutvecklaren Peter Björkman och författaren och skrivpedagogen Eva Stilling. Kommunförfattarens uppdrag är att uppmuntra och stärka skrivande och läsande i Strängnäs kommun.

Boken finns att låna eller köpa

Boken finns att låna på alla bibliotek i Strängnäs kommun. Den finns också att köpa i din lokala bokhandel och hos nätbokhandlarna.

Med anledning av Folkhälsomyndighetens skärpta råd kan boken lånas genom tjänsten Bibblan till dörren. När det blir möjligt att öppna biblioteken igen går det också att köpa boken på biblioteken.

Mer information:

  • Mer om Precis som vi delar samma himmel och projektet med de tidigare boksläppen, Jag färdas mellan nu och då och Friheten innaför murarna, hittar du på strangnas.se/bokprojekt
  • Magnus Utvik är än så länge Sveriges första och enda kommunförfattare.
  • Statens kulturråd har stöttat projektet via Stärkta bibliotek.
  • Strängnäs biblioteks skriftserie ger ut boken.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 december 2020