• Startsida
  • / Nyheter
  • / Strängnäs kommun får grönt ljus för grön finansiering

Strängnäs kommun får grönt ljus för grön finansiering

Nordiska investeringsbanken (NIB) och Strängnäs kommun har skrivit under ett avtal om en låneram på 280 miljoner kronor (26,39 miljoner euro) för att finansiera en rejäl förbättring av infrastrukturen för kommunens avlopp. Avtalet sträcker sig över 25 år.

Strängnäs kommun tillsammans med de kommunala koncernbolagen inom energi- och miljötjänst och fastigheter, Sevab och SFAB, har nu fått en möjlighet till grön finansiering genom att våra projekt har blivit godkända av Nordiska investeringsbanken.

– Det här är en stämpel på att vi tänker och gör rätt, säger Jacob Högfeldt (M), kommunstyrelsens ordförande. Vi är måna om att fokusera på och göra rätt saker som ska hålla över tid och vi kommer att göra fler hållbara investeringar i framtiden.

– Avtalet är ett betyg på det vi planerar att göra framåt är helt i linje med kriterierna för internationella hållbara investeringsprogram och Agenda 2030, säger Lars Ekström, kommundirektör i Strängnäs kommun. Gröna investeringar och grön finansiering är något vi tycker är viktigt i en hållbar kommunal framtid.

Vad ska pengarna användas till?

De 280 miljoner kronorna ska användas till att säkerställa både drift av den befintliga infrastrukturen och tillräcklig flexibilitet för framtida behov. De ska investeras i utbyggnad och modernisering av avloppsrening och biogasproduktion i Strängnäs.

De projekt som kommunen fått beviljad finansiering för är:

  • en ny avloppsledning mellan Strängnäs och Mariefred
  • modernisering av Strängnäs avloppsreningsverk
  • nedstängning av det gamla och ineffektiva Mariefredsverket
  • utbyggnad och förbättringar av dagens ledningsnät

Projektet kommer att pågå mellan 2020-2024 och upplåningen görs successivt under åren medan projektet pågår. Den totala kostnaden för hela projektet är beräknad till 561,6 miljoner kronor.

Vad menas med grön finansiering?

Grön finansiering är begreppet för finansiering av investeringar som leder till en mer hållbar samhällsutveckling. Med grön finansiering menas att kommunen får låna av placerare som vill att deras pengar ska göra skillnad för miljön.

Vilka är Nordiska investeringsbanken?

Nordiska investeringsbanken (NIB) är en internationell finansiell institution som ägs av de åtta medlemsländerna Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar projekt som förbättrar produktiviteten och gynnar miljön i de nordiska och baltiska länderna.

Banken erbjuder lån till den privata och offentliga sektorn.

Presskontakter

Strängnäs kommun:

Jacob Högfeldt, Kommunstyrelsens ordförande (M), 070-566 62 22, jacob.hogfeldt@strangnas.se
Lars Ekström, kommundirektör, 0152-292 06, lars.ekstrom@strangnas.se
Ulrika Kalfholm, finanschef, 0152-292 32, ulrika.kalfholm@strangnas.se

SEVAB:

Admir Ibrisevic, affärsområdeschef SEVAB, 016-10 67 00, admir.ibrisevic@esem.se

Nordiska investeringsbanken:

Patrik Marckert, Senior Manager, Nordiska investeringsbanken, +358 10 618 0266, patrik.marckert@nib.int

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 december 2020