• Startsida
  • / Nyheter
  • / Serviceresor i Strängnäs kommun påverkas av hävt avtal med ett taxibolag

Serviceresor i Strängnäs kommun påverkas av hävt avtal med ett taxibolag

Med anledning av medierapporteringen om ett taxibolag vill vi uppmärksamma hur det påverkar invånarna i Strängnäs kommun. Det gäller så kallade serviceresor, det vill säga färdtjänst, arbets- och omsorgsresor och sjukresor, från och med den 10 december 2020.

Region Sörmland har hävt avtalet med det aktuella taxibolaget AB Trendtaxi. De områden som är aktuella för avtalet är Eskilstuna, Flen och Nyköping. Trots det påverkas resenärer i Strängnäs kommun eftersom resor med de olika taxibolagen går in i varandras kommuner.

Hur påverkar detta invånarna i Strängnäs kommun?

AB Trendtaxi står för cirka hälften av alla upphandlade fordon i länet. Trots att det totala resandet har minskat kraftigt på sistone, så kommer resandet att påverkas när man nu fördelar om alla fordon i länet.

Det betyder att vissa serviceresor inte kommer att kunna genomföras.

Du som har en resa bokad kommer att bli kontaktad om den förändras.

Du hittar mer information om hur detta påverkar dig som resenär på Region Sörmlands webbplats eller så kan du ringa deras servicecenter på telefonnummer 020- 44 40 00.

Om sjukresor och skolskjutsar

  • Sjukresor är prioriterade.
  • Skolskjutsarna påverkas inte av detta.

Regionen ser över konsekvenserna

Region Sörmland arbetar nu med att räkna på hur omfördelningen av fordon kan väntas påverka Strängnäs kommun. De har också en dialog med Transportstyrelsen för att se över rutiner så att en liknande situation inte ska uppstå igen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 december 2020