Nationella råd för att minska smittspridningen

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Samtidigt upphävs de lokala allmänna råd som gällt i Sörmland.

Det är viktigt att vi fortsätter följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, de skärpta nationella föreskrifterna och allmänna råden. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.

Strängnäs kommun följer och agerar i enlighet med de ansvariga myndigheternas rekommendationer. Vi gör också lokala anpassningar när vi bedömer att det behövs.

Här kan du ta del av den senaste informationen om hur coronaviruset påverkar kommunens verksamheter

Res säkert, begränsa umgänget och skydda personer i riskgrupp

De skärpta nationella föreskrifterna och allmänna råden innebär att vi alla ska fortsätta att:

  • stanna hemma vid minsta symtom på covid-19
  • begränsa vårt umgänge till en mindre krets och begränsa nya kontakter
  • hålla avstånd och undvika miljöer med trängsel
  • arbeta hemifrån om det är möjligt
  • resa på ett sätt som minimerar smitta
  • skydda personer i riskgrupp
  • utöva idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risk för smitta

Läs mer och ta del av de skärpta nationella föreskrifterna och allmänna råd i sin helhet på Folkhälsomyndighetens webbplats

Sms till Sveriges alla mobiltelefonabonnenter

För att nå ut med information om skärpta föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 skickas ett sms till Sveriges alla mobiltelefonabonnenter. Detta görs mellan klockan 9 och 19 under måndag den 14 december. Avsändare är Folkhälsomyndigheten (Fohm) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Uppdragsgivare är regeringen.

Sms-utskicket görs som ett led i arbetet med att skapa kännedom om råden, och hur vi måste anpassa oss för att motverka smittspridning.

Texten i meddelandet lyder ”Information från myndigheterna: Följ de nya skärpta råden för att stoppa spridningen av covid-19. Läs mer på webbplatsen Krisinformation.”

Landets teleoperatörer har medverkat till att göra informationsinsatsen möjlig. Inför utskicket har MSB och Folkhälsomyndigheten också tagit hjälp av Post- och telestyrelsen samt Datainspektionen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 december 2020