• Startsida
  • / Nyheter
  • / Vaccination av äldre på kommunens särskilda boenden påbörjas 5 januari

Vaccination av äldre på kommunens särskilda boenden påbörjas 5 januari

Just nu pågår förberedelser inför vaccination mot covid-19. Den 5 januari påbörjas vaccination av äldre på kommunens särskilda boenden.

Det är Region Sörmland som har det övergripande ansvaret för vaccination mot covid-19 i Södermanlands län. Strängnäs kommun ansvarar för vaccination på de personer som kommunen har ett hälso- och sjukvårdsansvar för. Kommunen samverkar med regionen kring vaccination av vård- och omsorgspersonal, vaccinationslokaler, vaccinförvaring och transporter.

Äldre på kommunens boenden vaccineras först

Kommunen följer Folkhälsomyndighetens nationella prioriteringsordning för vaccination, vilket innebär att äldre på kommunens särskilda boenden kommer att prioriteras först. Vaccinationen drar igång under vecka 1. Berörda personer har fått information om att ge sitt samtycke till vaccination.

Under vecka 3 är planen att påbörja vaccinationen inom hemsjukvård. För de som har hemtjänst kommer vaccinationen att ske i regionens regi.

Tillgången till vaccin avgör hur snabbt det går att erbjuda vaccinet till övriga grupper i samhället. Den nationella målsättningen är att alla personer över 18 år ska erbjudas vaccination mot covid-19.

Läs mer om vaccination mot covid-19 på 1177s webbplats

Läs mer om vaccination mot covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats

Frågor och svar

Kommunens sjuksköterskor vaccinerar och ett vaccinteam från vårdcentralen stöttar vid vaccinationen på boendet. I teamet ingår läkare, sjuksköterska som kan bistå med att ordinera, stötta vid hantering av vaccinet, registrera i vaccinregister och svara på medicinska frågor.

Ja, det är valfritt. Kommunen tar in samtycken från varje person. Personen behöver vara symtomfria för att kunna vaccineras.

All vaccination samordnas av Region Sörmland och följer de den nationella prioriteringsordningen. Tidsplanen styrs av tillgång till vaccin.

Det är inte klart ännu. Det är Region Sörmland som ansvarar för den övergripande planeringen. När vi fått information från regionen kommer kommunens medarbetare att få mer information.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 januari 2021