Nu har de första Strängnäsborna vaccinerats

Vaccinationen på kommunens särskilda boenden är igång. Anna-Lisa Ström bor på Kristinagården och blev en av de första personerna att vaccineras.

Vaccination på Kristinagården.

 – Det känns bra, underbart, säger Anna-Lisa Ström. Jag ser fram emot att träffa mina barn och de som vill träffa mig. Jag tycker om att träffa människor och tycker inte om att vara så här ensam. Jag ser fram emot att gå på stan med barnen.

Det är Region Sörmland som har det övergripande ansvaret för vaccination mot covid-19 i Södermanlands län. Strängnäs kommun ansvarar för vaccination på de personer som kommunen har ett hälso- och sjukvårdsansvar för. I den första fasen vaccineras de som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst enligt socialtjänstlagen. Under vecka 3 är planen att påbörja vaccinationen inom hemsjukvård. För de som har hemtjänst kommer vaccinationen att ske i regionens regi.

Tillgången till vaccin avgör hur snabbt det går att erbjuda vaccinet till övriga grupper i samhället. Den nationella målsättningen är att alla personer över 18 år ska erbjudas vaccination mot covid-19.

Om vaccination

En vaccination är det effektivaste sättet att minska smittspridningen och rädda människor liv. Det är viktigt att fortsatt följa rekommendationerna även efter en vaccination. En vaccination är alltid frivillig och gratis för alla som vill vaccinera sig. Folkhälsomyndigheten har prioriterat vilka personer som ska erbjudas vaccin först; de som har störst behov av att skyddas mot att bli allvarligt sjuk.

Mer information om vaccination mot covid-19

1177 Vårdguiden
Folkhälsomyndigheten

Hur påverkas kommunens verksamheter?

På vår egen samlingssida får du uppdaterad information om hur coronaviruset påverkar kommunens alla olika verksamheter.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 januari 2023