• Startsida
  • / Nyheter
  • / Fjärrundervisning för högstadieelever på kommunala skolor

Fjärrundervisning för högstadieelever på kommunala skolor

Strängnäs kommun har distans- och fjärrundervisning för de kommunala skolorna årskurs 7-9 från och med den 11 januari 2021 till och med 24 januari 2021.

Smittskyddsläkaren i Region Sörmland rekommenderar fjärr- eller distansundervisning i högstadieskolorna från och med terminstarten till och med 24 januari 2021. Orsaken är att antalet smittade i Sörmland fortsätter att öka.

För elever med till exempel behov av särskilt stöd kommer undervisning att ske på plats i skolan. Ansvarig rektor beslutar vilka elever det gäller. Ytterligare information till vårdnadshavare och elever skickas ut från skolorna via lärplattformen Quicilum.

Friskolorna tar egna beslut om de ska gå över till fjärr- eller distansundervisning eller inte. Respektive skola informerar vårdnadshavare och elever om vad som gäller.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 januari 2021