VA-arbetet på Tynäsvägen i Strängnäs

Ett vatten- och avloppsarbete har påbörjats på Tynäsvägen i Strängnäs. Arbetet innebär att trafiken leds om.

Trafiken till och från Tynäsområdet får köra via Sundbyvägen–Ringvägen samt på gång- och cykelvägen mellan Ringvägen 17–19 för att komma ut på Tynäsvägen. Följ uppsatta vägmärken.

Arbetet börjar måndag 11 januari och beräknas pågå under veckorna 2–4, 11 januari–29 januari.

Det är ESEM/SEVAB som utför VA-arbetet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 januari 2021