• Startsida
  • / Nyheter
  • / Fjärrundervisning förlängs för högstadieelever på kommunala skolor

Fjärrundervisning förlängs för högstadieelever på kommunala skolor

Strängnäs kommun förlänger distans- och fjärrundervisning för de kommunala skolorna årskurs 7-9 till och med 29 januari.

Skolorna jobbar med nya åtgärder för att ytterligare minska trängselrisker i bland annat matsalarna och korridorerna. Detta ska vara klart till 1 februari då undervisningen drar igång på plats i skolorna igen. En åtgärd kan bli att elever får äta i sina klassrum.

För elever med till exempel behov av särskilt stöd kommer undervisning att ske på plats i skolan. Ansvarig rektor beslutar vilka elever det gäller. Ytterligare information till vårdnadshavare och elever skickas ut från skolorna via lärplattformen Quiculum.

Friskolorna tar egna beslut om de ska gå över till fjärr- eller distansundervisning eller inte. Respektive skola informerar vårdnadshavare och elever om vad som gäller.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 januari 2021