Lokal klar för vaccination

Den nationella målsättningen är att alla personer över 18 år ska erbjudas vaccination mot covid-19. I Strängnäs kommun kommer Campushallen att upplåtas som lokal för vaccineringen.

Det är Region Sörmland som har det övergripande ansvaret för vaccination mot covid-19 i Södermanlands län. Strängnäs kommun ansvarar för att, i samverkan med regionen, planera och genomföra vaccination av brukare och vård- och omsorgspersonal som arbetar med nära omvårdad för dessa personer. I kommunens uppdrag ingår även att vara regionen behjälplig med vaccinationslokaler och viss administration.

Kommunen har beslutat att upplåta Campushallen vid Eldsund som vaccinationslokal. Region Sörmland får, utan avgift, nyttja lokalen fram till 30 juni 2021.

De verksamheter, föreningar och andra aktörer som berörs har fått information.

Lokalerna i Campushallen håller på att iordningställas inför vaccineringen. Samma lokal används för både kommunens vård- och omsorgspersonal i Fas 1 och för allmänheten i Fas 4. Kommunen bidrar bland annat med möblering, skyltning och liknande praktiska åtgärder.

Läs mer om vaccinationslokaler och den pågående planeringen på Region Sörmlands webbplats

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 januari 2021