Avverkning av träd i Härad

Karta över avverkningsområdet i Härad

Under februari och mars kommer kommunen att avverka träd i Härad. Anledningen är angrepp av skadeinsekten granbarkborre. För att förhindra att fler granar angrips behöver kommunen ta bort de drabbade träden. Det berörda området kommer markeras upp med band och skyltar.

En del av granarna i området har angripits av granbarkborre som är en vanlig skadeinsekt. Granbarkborren angriper granar genom att lägga ägg under innerbarken, som sedan larverna äter av så att träden till slut dör. Det är inte hela skogen, utan granar i vissa områden som är drabbade.

För att förhindra vidare spridning behöver kommunen avverka de drabbade träden. Just nu håller kommunens markförvaltare tillsammans med kommunens skogsentreprenör på att inventera skogen och planera avverkning av de drabbade områdena så att inte mark och övrig skog påverkas så mycket av avverkningen.


Området är markerat med band
Det kommer att vara tydligt var det går bra att röra sig, och vilka delar av området som man behöver undvika under perioden. Informationsskyltar kommer att finnas och innan arbetet påbörjas kommer det aktuella områdena att markeras upp med band. 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 februari 2021