Tre trygghetsvandringar under 2020

trygghetsvandring i Mariefred

Under 2020 bjöd kommunens trygghetssamordnare in till tre trygghetsvandringar. I Mariefred och Strängnäs fick ungdomarna berätta om otrygga platser och dela med sig av sina tips och idéer. Dessutom gjordes en vandring med boende i Finningeområdet.

Strängnäs kommun genomförde, i samarbete med kommunpolisen och det upphandlade vaktbolaget, tre trygghetsvandringar i kommunen under 2020. Dessutom medverkar personer som är anställda i kommunen med särskild kompetens inom olika områden som till exempel tjänstepersoner från stadsmiljöenheten eller parkenheten, fritidsledare eller lokalansvariga.

Med anledning av coronapandemin blev det svårarare att samla folk på ett säkert sätt och därför blev det inte möjligt att genomföra fler vandringar under året.

Fokus på unga under året

Fokusgruppen under året var ungdomar som bjöds in särskilt till två av vandringarna, som under året genomfördes i Mariefred, Strängnäs centrum och Finningeområdet. Det planerades också för en vandring i Åkers styckebruk, men den kommer istället att genomföras under 2021.

Synpunkter på belysning och otrygga platser

Ungdomarna i Mariefred och Strängnäs hade synpunkter på mörka platser där man önskade mer belysning och otydliga gång- och cykelvägar som man upplevde trafikfarliga eller obehagliga. Vandringarna gjordes tillsammans med fritidsgårdarna och Team Ungdom.

Vandringen med boende i området Finningevägen och Vallbyvägen i Strängnäs genomfördes i februari tillsammans med fastighetsägare i området. Det som framkom under vandringen var till exempel dålig belysning vid gångbanor och växtlighet som försvårar sikten i trafiken.

På sidan Trygghetsvandringar på vår webbplats kan du läsa mer om vilka synpunkter som kom in och vad som hände med dem.

Strängnäs kommun har för avsikt att åtgärda fel och brister där man har möjlighet att göra det. Ibland kan det vara någon annan som har ansvar för marken eller fastigheterna och då behöver kommunen hänvisa vidare till rätt kontakt.

Trygghetsvandringar som en del av medborgarlöftet

I medborgarlöftet trycker man på trygghetsvandringar som en viktig aktivitet att genomföra under året, för att kommunen ska bli en tryggare plats att leva och bo i.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 mars 2021