Dags för tillsyn av enskilda avlopp

Slamskiljare

Har du ett enskilt avlopp? Under 2021 kommer miljöenheten att göra tillsyn på enskilda avlopp i Härad, på Fogdön och på Selaön.

Enskilt avlopp innebär att anläggningen inte är ansluten till ett kommunalt reningsverk. I Strängnäs kommun finns det ungefär 4000 enskilda avloppsanläggningar. Många av dessa är gamla och behöver åtgärdas. Därför utför kommunens miljöenhet varje år tillsyn.

Avlopp med bristfällig rening utgör en betydande källa till övergödningen av våra sjöar och vattendrag. Dessutom kan en bristfällig anläggning bidra till smittspridning av bakterier, vilket i värsta fall kan förorena fastighetens dricksvattenbrunn.

I år besöker miljöenheten följande områden::

  • Härad
  • Fogdö
  • Selaön

Berörda fastighetsägare har fått eller kommer att få brev med mer information innan miljöenheten kommer ut för att göra inspektion.

Mer information och frågor

På vår webbplats hittar du mer information om tillsyn av enskilt avlopp. Om du har frågor kan du kontakta Miljöenheten på miljo@strangnas.se.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 mars 2021