• Startsida
  • / Nyheter
  • / Framtidens simhall och idrottshall ska byggas i Larslunda

Framtidens simhall och idrottshall ska byggas i Larslunda

Larslunda byggskylt

Arbetet med att göra Larslunda till Strängnäs kommuns nya idrotts- och motionsområde går in i en ny fas. Kommunstyrelsen tog beslut om att bygga simhall och idrottshall den 24 februari och nu drar projekteringen igång.

De nya hallarna i Larslunda ersätter den simhall och idrottshall som idag finns på Thomas arena och utvecklar Strängnäs som idrotts- och frisksportskommun.

- Satsningen som vi gör i Larslunda är en långsiktig folkhälsoinvestering. Det vi planerar att bygga ger medborgarna i Strängnäs kommun stora möjligheter att idrotta och frisksporta i många år framåt. Larslunda blir en samlingsplats för alla, oavsett om man är motionär eller idrottare. Vi vill också hitta sätt att tillsammans med externa aktörer locka de invånare som inte idag naturligt besöker en idrottsanläggning, säger Jacob Högfeldt (M), ordförande i kommunstyrelsen.

Under första halvan av 2021 sker fortsatt projektering. En programhandling, där man kartlägger vad som ska finnas i anläggningen, tas fram av konsultfirman We Group. Allt från hallstorlekar, antalet bassänger, omklädningsrum, personalutrymmen till förråd ska finnas med i programhandlingen.

Under våren bjuds återigen intresseföreningarna in till dialog.

- Alla berörda ska även i detta skede av processen få komma till tals och berätta vad just deras verksamhet har för idéer och vad de behöver. Även barnperspektivet är viktigt, Larslunda blir en central plats för kommunens barn och ungdomar, säger Bo Nordebrink projektledare på Teknik- och servicekontoret.

Under hösten 2021 tas ett förfrågningsunderlag fram. Det ska innehålla förutsättningar för projektet utifrån bygglagar, specifikationer av vad som ska byggas med mera. Anbudsförfarandet beräknas dra igång i början 2022. Då kan intresserade byggbolag lämna in anbud som sedan utvärderas. Beslutet om vem som får uppdraget att bygga ska tas under våren 2022.

Bo Nordebrink är projektledaren som samordnar entreprenörer, kommunen och andra intressenter.

- Det är ett komplext projekt med många verksamheter som berörs för att få hallarna på plats. Parallellt med att projekthandlingar tas fram ska infrastrukturen för området planeras. Det handlar om tillfarter, parkeringar, vägar, anslutningar och att detaljplanen ska justeras med mera.

Redan idag byggs det i Larslunda. Padelhallen är klar till sommaren och den ska drivas av en privat investerare. Det ska även byggas en hall som ska drivas av Friskis & Svettis.

- Kommunen är intresserad av att arbeta med fler externa aktörer som har konkreta förslag som utvecklar Larslunda till ett idrotts- och folkhälsocenter. Kommunen erbjuder investerare tomträtter, vilket innebär att kommuninvånarna över tid har markrådighet till denna strategiskt viktiga plats, säger Jacob Högfeldt.

Om allt går enligt plan med projektering och finansiering ska spaden sättas i marken och bygget av hallarna dra igång under sommaren/hösten 2022. Hallarna beräknas vara klara sommaren 2024.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 mars 2021