Förskolans medarbetare utbildas i hygienrutiner

Coronapandemin har satt fokus på vikten av goda hygienrutiner. Därför har Utbildningskontoret tagit fram ett omfattande utbildningsmaterial till alla medarbetare inom förskolan.

Materialet består av broschyrer och nyinspelade filmer. Det har tagits fram tillsammans med Beatrice Olsson Duse, legitimerad specialistsjuksköterska inom hälso-och sjukvård för barn och ungdom.

- I och med pandemin har vikten av god hygien kommit högt upp på allas agendor. I vår strävan efter att minska smittspridning har vi vidtagit olika åtgärder och samtidigt har förändrade arbetssätt växt fram, säger Carina Segerbäck, verksamhetschef för förskolan.

En förändring som har skett i det dagliga arbetet är att barnens möjlighet att ta mat själva från buffén har bytts ut mot att barnen serveras mat av en pedagog. Handtvätt görs ännu oftare idag och pedagogerna undervisar barnen i hur de ska tvätta sina händer.

Skyddsutrustning har köpts in till alla förskolor; visir, munskydd och förkläde. Det är frivilligt att använda skyddsutrustningen, men den finns tillgänglig som ett komplement för att personalen ska känna sig trygg på sin arbetsplats. Förskolan har även köpt in t-shirts till all personal.

- Det är viktigt att kunna tvätta sina kläder i 60 grader eftersom det är i den temperaturen som bakterier dör. Men det är långt ifrån alla kläder som håller för det. Då är det en god idé att ha en t-shirt som man enkelt kan dra över sina vanliga kläder. T-shirten ska vara kvar på förskolan och tvättas där, säger Beatrice Olsson Duse.

Handlar om att bryta smittvägar

Utbildningsfilmerna har olika fokus. En av filmerna handlar om mikroorganismer, smittvägar och skyddsutrustning som ett komplement till god handhygien. En annan film förklarar vad hygienrutiner är och handlar om hur vi arbetar på bästa sätt exempelvis i samband med måltider, blöjbyten och toalettbesök. En kort film om hur förskolan arbetar i pandemi har också tagits fram.

- Genom att få in goda vanor i det vardagliga arbetet bryts smittvägar, man skyddar sig själv och andra i sin omgivning. Det är viktigt att se över sina rutiner då och då. Bra arbetssätt som förhindrar smittspridning behövs alltid, inte bara i tider av pandemi, säger Beatrice Olsson Duse.

Medarbetare på kommunens förskolor får ta del av utbildningsmaterialet på arbetsplatsträffar under vårterminen. Materialet kommer också att finnas tillgängligt för nya medarbetare.

- Att arbeta på rätt sätt gör skillnad! Att förskolan förbättrar arbetsmiljön på detta sätt gör gott för både personal och barn, avslutar Beatrice Olsson Duse.

Film som beskriver projektet

Här kan du se utbildningschef Tony Lööw och Beatrice Olsson Duse berätta om satsningen:

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 mars 2021