• Startsida
  • / Nyheter
  • / Beslut om avyttring av fjärrvärmerörelsen flyttas till augusti

Beslut om avyttring av fjärrvärmerörelsen flyttas till augusti

Enligt tidsplanen skulle Strängnäs kommunföretag AB presenterat en tänkbar köpare vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni. Nu kommer beslutet att fattas den 30 augusti istället.

– Vi befinner oss i en pandemi och är måna om att den demokratiska processen, i en för kommunen så viktig fråga som denna, blir korrekt och sker med samtliga fullmäktigeledamöter på plats. Vi bedömer att det blir svårt att uppnå i juni och därför har vi valt att justera tidsplanen, säger kommunstyrelsens ordförande Jacob Högfeldt.

Beslutet kommer därmed fattas vid kommunfullmäktige den 30 augusti. På så sätt kommer slutskedet inte bli tidspressat.

– Vi vill att politikerna som tar beslut i den här frågan är väl informerade. Har vi gjort en grundlig process så här långt så vill vi inte att slutskedet ska uppfattas som för tidspressat. Att skjuta fram beslutet till efter sommaren ger också tillfälle att ytterligare öka på kunskaperna hos politikerna. Dessutom ges politiken möjlighet att föra ett väl insatt samtal med invånarna innan beslutet ska fattas, säger Jacob Högfeldt.

Mer information

Få den senaste informationen om avyttringsprocessen på vår informationssida, där vi också har samlat de vanligaste frågorna och svaren om processen.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 januari 2023