Bussdepån byggs om för klimateffektivare bussar

Strängnäs kommun har beställt en övergång till biogas och el i busstrafiken. För att möjliggöra bränslebytet har man den här veckan startat ombyggnationen av bussdepån.

Strängnäs kommun har genom Region Sörmland inför nästa trafikperiod (dec 2021 - dec 2031) beställt en övergång till biogas och el i busstrafiken. Ett viktigt steg mot kommunens mål om klimatneutralitet år 2040. Totalt handlar det om ungefär tusen ton koldioxid mindre per år från busstrafiken i Strängnäs kommun. Det motsvarar klimatutsläppen från nästan tusen personbilar.

Idag används biodiesel i busstrafiken vilket i grova drag ger en halvering av klimatpåverkan jämfört med fossil diesel. Biogas och el från hållbara källor ger i praktiken en nära på klimatneutral kollektivtrafik.

Många fördelar med bränslebyte

Elbussarna bidrar till en tystare stadsmiljö och bättre luftkvalitet då de inte släpper ut några avgaser. Biogasen reducerar också metanutsläppen (25 gånger värre klimatgas än koldioxid) från gödsel, avloppsslam och matrester. Rester från biogasproduktionen kan spridas på åkermark i stället för konstgödsel och bidrar på så sätt till att näringsämnen återgår till jorden, vilket sluter kretsloppet och bidrar till den cirkulära ekonomin.

Möjliggör etabliering av tankstation för biogas

Ytterligare en positiv effekt av bränslebytet och ombyggnationen av bussdepån är att det möjliggör en kostnadseffektiv etablering av en publik tankstation för biogas i anslutning till bussdepån. Detta är något kommunen arbetar för och hoppas kunna presentera senare i år. Det skulle i så fall göra att kommunens medborgare och företag kan tanka biogas lokalt. Idag är närmaste tankställe i Eskilstuna.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 maj 2021