• Startsida
 • / Nyheter
 • / Uppskattat arbete med förbättringar på Ekbackens dagverksamhet

Uppskattat arbete med förbättringar på Ekbackens dagverksamhet

Bilder beställda av socialkontoret för kommunikation gällande utvecklingsarbete runt Demens

Under 2020 genomfördes ett omfattande förbättringsarbete på Ekbackens dagverksamhet med stöd av statliga medel från Socialstyrelsen.

I mars 2020 fick socialkontorets verksamhetsutvecklare för demens i uppdrag att tillsammans med verksamhetsutvecklare för äldreomsorg se över hur man kunde använda statsbidraget på bästa sätt. Målet var att motverka ensamhet bland äldre och öka kvaliteten i vården och omsorgen för personer med demenssjukdom. Dagverksamheten på Sictoniagården behövde moderniseras samtidigt som verksamheten skulle utökas och bedrivas i andra lokaler på Sictoniagården.

Förbättringsresan

Ett första steg var att ge Sictoniagårdens dagverksamhet ett namn, Ekbacken, för att göra det trevligare och personligare. Ekbackens lokaler målades delvis om och demensanpassades med kontraster och färger. Möbler, aktivitetssaker, tyger och växter köptes in. Ett snickerirum ställdes iordning. Målet var bland annat att tydliggöra och modernisera miljön för att välkomna fler åldersgrupper både äldre och yngre personer med demenssjukdom. Det hade också uttrycks önskemål, av personer med demenssjukdom i mild fas, om ett snickerirum. Också detta förverkligades.

Dagverksamheten öppnar igen

Under coronapandemin har dagverksamheten varit stängd men steg för steg öppnar Ekbacken nu upp för besökare. Dagverksamheten kommer att ha öppet sju dagar i veckan och utöver befintlig personal har två Silviasystrar med specifik demenskunskap anställts. På fredagar kommer personer med demens i tidig fas att erbjudas aktiviteter och samvaro. Det ersätter det tidigare minnescafét på anhörigcentrum.

Nya arbetssätt

I samband med miljöförbättringarna handledde verksamhetsutvecklarna demenspersonalen där bland annat en checklista för demens för dagverksamhet arbetades fram. Personalen på dagverksamheten arbetar också med Beteendemässiga Psykiska Symtom vid Demenssjukdom (BPSD-registret).

Inköp av nya aktivitetssaker

Förutom det arbete som gjorde på Ekbacken har socialkontoret köpt in aktivitetssaker och böcker, för att främja utbudet av personcentrerade aktiviteter till alla demensboende på särskilt boende. Målet med inköpen var också att förnya och modernisera för att möta upp nya generationers behov. Här tog man hänsyn till minoritetskulturer, till exempel romer, samer och finländare/sverigefinnar, vid inköp av böcker.

Exempel på aktivitetssaker som köpts in:

 • Konst och pysselmaterial
 • Instrument och rytmik
 • Empatidockor
 • Plockförkläden och liknande
 • Mjukisdjur med värme
 • Empatidockor
 • Sinnesstimulerande saker
 • Spel
 • Golf/bowling/piltavlor
 • Pussel
 • Sittgymnastikprogram

Förutom att de nya sakerna lett till ökade möjligheter för brukarna på demensboendena så uppmärksammade verksamhetutvecklare att flera i personalen också fick ökad arbetsglädje som ett resultat av inköpen.

Citat från en medarbetare i dagverksamheten:

Tack så mycket, arbetsglädjen kommer tillbaka och det ljummar i hjärtan

Trivsammare miljö

För att demensanpassa miljön på gruppboendena köptes textilier som plädar och gardiner. Målet var att tydliggöra miljön med kontraster och färger. Mönstrade tyger valdes bort för att förebygga oro. Växter köptes in för att sinnestimulera och göra det trivsamt. Fototapeter och canvastavlor med naturtrogna motiv köptes för att öka välbefinnandet och väcka levande diskussioner. Rött porslin köptes in för att förbättra måltidssituationerna och stimulera aptiten hos brukarna.

Citat från en medarbetare på ett gruppboende:

Nu har vi plockat upp böckerna och ställt dem i bokhyllan. Jag fick hjälp av flera boenden och många samtal och högläsning under tiden blev det. Det var speciellt en boende som blev överförtjust över en bok. Han hade författat den själv, sade han… Han tog den under armen och gick in till sig med en nöjd min

Mer information

På vår webbplats finns mer information om vilket stöd som ges till personer med demenssjukdom och hur du ansöker om stöd. Läs mer på sidan Demens.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 maj 2021