• Startsida
  • / Nyheter
  • / Gemensamma insatser för ökad trygghet bland unga fortsätter

Gemensamma insatser för ökad trygghet bland unga fortsätter

Trygga vuxna i sommar

Under årets sommarlov drar satsningen på gemensamma insatser för ökad trygghet bland ungdomar igång igen. Kommunen, polisen, väktare och ordningsvakter gör flera saker som ska ge effekt på både kort och längre sikt.

Sommaren 2021 skuggas fortfarande av pandemin och många ungdomar kommer att vara hemma i kommunen under sommarlovet. Därför vill Strängnäs kommun och polisen se till att förebygga oro mellan och kring ungdomar genom olika aktiviteter och insatser. Kommunens sommarsatsning Äntligen sommar där vi erbjuder en massa olika aktiviteter enligt ett schema men också platser för spontana aktiviteter är en del av satsningen.

Möten för samordning och nya insatser

Strängnäs kommun har under det senaste året tagit ett samlat grepp om frågan om ökad trygghet i kommunen. Under det gångna året har den effektiva samordningen kring trygghet utvecklats. Flera kommunala verksamheter och polisen har regelbundna möten för att få en gemensam lägesbild av vad som hänt, vad som är på gång och hur vi kan hjälpas åt för att tillsammans öka tryggheten i kommunen.

Syftet med det utökade samarbetet är att stärka samverkan och effektivisera resurserna. Grunden i detta finns redan i samverkansavtalet och medborgarlöftet mellan kommunen och polismyndigheten. Detta har resulterat i ett antal nya och utökade trygghetsfrämjande insatser och aktiviteter, som ska ge effekt på både kort och lång sikt.

Sommaraktiviteter för unga

Sedan några år tillbaka har kommunens ungdomar haft möjlighet att delta i avgiftsfria aktiviteter i form av prova på-aktiviteter, läger eller kurser under sommaren. I år är det statliga bidraget för trygga aktiviteter för barn och unga mellan 6 och 15 år tillbaka. Utöver det har Strängnäs kommun i år avsatt en större summa för att stärka upp ytterligare. Den totala budgeten har fördelats mellan RF-SISU Sörmland, som tidigare hette Sörmlandsidrotten, för att ordna sport- och fritidsaktiviteter, och fritidsgårdarna, Kulturskolan och de kommunala mötesplatserna, som arrangerar kulturaktiviteter, lekar och andra fritidsaktiviteter. Dessutom har kommunen ställt i ordning utemiljöer som bjuder in till spontanaktivitet för hela familjen.

Aktiviteter på många platser i kommunen

Vi erbjuder ett varierat utbud av aktiviteter runt om i hela kommunen. De flesta aktiviteterna i Strängnäs kommer att vara på Skateplazan vid Kulturskolan, Hamnplazan på Västervikstorget och Visholmen. I Stallarholmen blir det aktiviteter vid Mötesplats Stallarholmen och Östabadet. I Åkers styckebruk är Bruksvallen och Forsabadet platser att lägga på minnet, medan det i Mariefred kommer att bli aktiviteter vid olika platser beroende på innehåll eller arrangör.

Fritidsgårdarna ställer om under sommaren. Det betyder fritidsledarna kommer att jobba med ungdomar genom anpassade aktiviteter utomhus.

Fritidsbanken flyttar ut till Skateplazan och Hamnplazan. Här kan du som är sugen på att prova på olika aktiviteter kan låna prylar gratis, är också öppen under stora delar av sommaren.

Utbildade fältare som ett extra stöd

Organiserade aktiviteter passar inte alla unga men de behöver ändå fångas upp och möta trygga vuxna där de rör sig. Fältarbetarna från socialkontoret är tillbaka under sommaren och de ska komplettera fritidsfältarna i Team Ungdom. Fältarna, som till vardags arbetar inom olika verksamheter på socialkontoret, får en kortare utbildning av kommunens ordinarie fritidsfältare från Team Ungdom inför sommarens uppdrag.

Fältarna fungerar som ett extra stöd till övriga aktörer under kvällar och helger. Deras uppdrag är att vara trygga vuxna som rör sig i samma miljöer som ungdomarna och sprider ett lugn för allmänheten. Om de ser att någon ungdom riskerar att fara illa och behöver extra insatser tar man kontakt med socialjouren eller Polisen.

Ordningsvakter i kommunen

Som ytterligare en åtgärd för att skapa ökad trygghet har kommunen anlitat två ordningsvakter som under sommaren kommer att rondera de centrala delarna av Strängnäs, med Resecentrum inräknat. Ordningsvakternas uppgift är att förebygga brott genom att övervaka och synas i sammanhang där många personer rör sig. De rapporterar till säkerhetsenheten i Strängnäs kommun. Dessutom finns kommunbilen med väktare tillgänglig för insatser i hela kommunen.

Varje dag under sommaren samlas alla aktörerna för ett avstämningsmöte, där man planerar kvällens insatser och fördelar resurserna utifrån behov.

Föreningar trygghetsvandrar

Förutom de insatser som görs av kommunen i samverkan med polisen så pågår också flera privata initiativ. Ett sådant initiativ är en lokal styrketräningsklubb som organiserar vandringar under helgkvällar i kommunen som ett stöd och extra par ögon ute där unga är. Syftet är att öka närvaron av vuxna bland de unga – trygghetsvandrarna ska se och synas, prata med ungdomar och vara ett medmänskligt stöd.

De tar själva kontakt med ordningsvakter om det skulle uppstå behov.

Håll koll på sommarlovsaktiviteterna i sociala medier

strangnas.se/sommar hittar du listan med alla aktiviteter.

Du kan också följa Äntligen sommar på Instagram och Facebook för att få information om vad som händer.

För kommunens ungdomar från blivande årskurs 6:or och äldre finns också ett instagramkonto som heter Ung i Strängnäs kommun.

Tipsa gärna barn och ungdomar i din närhet om de aktiviteter som pågår under sommaren.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 juni 2021