• Startsida
 • / Nyheter
 • / Nominera företag, föreningar och organisationer till Hållbarhetspriset 2021

Nominera företag, föreningar och organisationer till Hållbarhetspriset 2021

Hållbarhetspris 2021

Strängnäs kommun delar ut två nya priser för insatser som bidrar till en hållbar utveckling. Du är välkommen att nominera lokala företag, föreningar eller organisationer, som aktivt arbetar med hållbarhet. Lämna ditt förslag senast den 23 juni. Priserna delas ut på Näringslivsdagen den 3 september.

Priserna delas ut i två kategorier

Syftet med de nyinstiftade priserna att uppmärksamma och uppmuntra insatser som bidrar till en hållbar utveckling. Ett av priserna, Klimatpriset, är särskilt inriktat för att uppmärksamma insatser som bidrar till målet om fossilfria transporter. Hållbarhetspriset är bredare och vill uppmärksamma och lyfta initiativ inom alla tre hållbarhetsdimensioner social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Hållbarhetspriset

Här är kriterierna som gäller för nominering till Hållbarhetspriset. Pristagaren ska ha gjort insatser, medverkat till eller höjt kunskapen inom minst ett av följande områden:

 • Förbättrad hushållning med naturresurser, material, råvaror och energi
 • Hållbara måltider
 • Bidragit till en giftfri miljö och rena vatten
 • Hållbarhetsfrågor och klimatfrågor
 • Biologisk mångfald
 • Människors hälsa, delaktighet, jämställdhet, inkludering och livskvalitet

Klimatpriset

Här är kriterierna som gäller för nominering till Klimatpriset. Pristagaren ska ha gjort insatser, medverkat till eller höjt kunskapen inom minst ett av följande områden:

 • Hållbara transporter och resor
 • Produktion och konsumtion av klimatsmart mat
 • Hållbar konsumtion
 • Energi- och resurseffektiv bebyggelse och markanvändning
 • Ökad lokal förnybar energiförsörjning

Så här går det till

 • Du skickar in dina förslag via e-post till kansliavdelningen@strangnas.se
 • Motivera varför du tycker att just ditt förslag ska vinna.
 • Vi behöver få in dina förslag senast den 23 juni.
 • Priserna delas ut på Näringslivsdagen den 3 september.

Jury utser vinnarna

I juryn medverkar ett antal personer från Strängnäs kommun som jobbar med de aktuella hållbarhetsfrågorna på olika sätt. Här ingår kanslichef, kommunikationschef, näringslivschef, ekonomichef och representanter från hållbarhetsfunktionen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 juni 2021