• Startsida
  • / Nyheter
  • / Flerårsplan för 2022-2024 klubbad i kommunfullmäktige

Flerårsplan för 2022-2024 klubbad i kommunfullmäktige

Flerårsplan för 2022 till 2024 omslagsbild

Den 21 juni fattade kommunfullmäktige beslut om Strängnäs kommuns flerårsplan för 2022-2024. Planen innehåller en rad prioriteringar för att stärka bland annat äldreomsorg, skola, trygghet och digitalisering.

Flerårsplanen beskriver vilka mål som kommunen ska uppnå under kommande åren och hur budgeten ska fördelas.

– Vi konstaterar att det här är en stark flerårsplan i en osäker tid. Det är ett resultat av många års målmedvetet arbete med att stärka kommunens långsiktiga ekonomi. Den starka budgeten ger oss möjlighet att göra en rad viktiga ekonomiska prioriteringar inom flera områden, säger kommunstyrelsens ordförande Jacob Högfeldt (M).

Prioriteringarna innebär att drygt 100 miljoner kronor fördelas på åtgärder för att:

  • Så många som möjligt klarar målen i skolan
  • Stärka hälsan och livskvaliteten hos brukare inom äldreomsorgen
  • Bygga en relations- och trygghetsskapande fritid för unga
  • Fortsätta det förebyggande arbetet kring arbetsmiljö och hälsa
  • Stärka tryggheten hos våra kommuninvånare
  • Fortsätta arbetet med digitalisering inom hela förvaltningen
  • Verkställa strategin för Attraktionskraft för ett bra företagsklimat
  • Kommunkoncernen ska vara en förebild inom det sociala, miljömässiga och ekonomiska hållbarhetsarbetet

Under planperioden avsätts också totalt 41 miljoner kronor för så kallade horisontella satsningar.

– Med dessa medel vill vi skapa tryck i arbetet över nämnd- och kontorsgränserna och har pekat ut tre områden – tidiga insatser för barn och unga, Agenda 2030 och arbetsmiljö och frisknärvaro – som särskilt viktiga. Vår politiska signal är tydlig: vi behöver utveckla det horisontella arbetet i dessa frågor som är så viktiga för vårt samhälles långsiktiga hållbarhet, säger Monica Lindell Rylén, kommunalråd (S).

Du kan läsa hela flerårsplanen här på vår webbplats , 2 MB..

Dessutom finns alla underlag för hela mötet att läsa här.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 juni 2021