• Startsida
  • / Nyheter
  • / Hälsoinformatörer sprider information om covid-19 på olika språk

Hälsoinformatörer sprider information om covid-19 på olika språk

Bilderna får bara användas i samband med att vi berättar om hälsoinformatörernas arbete.

Nu finns ett antal nyutbildade hälsoinformatörer i Strängnäs. De ska arbeta med att nå ut till utrikesfödda med information om covid-19. Satsningen är ett samarbete mellan Region Sörmland och kommunen.

Strängnäs kommun har, genom integrationssamordnare Sermon Shaba i samarbete med föreningen Starka händer, sökt bidrag från regionen för att kunna utbilda lokala hälsoinformatörer.

- Det är roligt att Region Sörmland och vi på kommunen snabbt har fått igång ett samarbete och utbildning av hälsoinformatörer. Det känns bra att vi tillsammans kan hjälpas åt att informera om att det är viktigt att vaccinera sig. Samtidigt får ungdomarna komma in på arbetsmarknaden och får erfarenhet, säger integrationssamordnare Sermon Shaba, som har samordnat satsningen.

Information på olika språk

Hälsoinformatörernas uppdrag är att sprida information om covid-19 på olika språk till målgrupper som inte talar svenska som förstaspråk. Informationsmaterial om vaccination mot covid-19 har tagits fram på 16 olika språk och de nyutbildade hälsoinformatörerna i Strängnäs kommun talar tillsammans sju olika språk, till exempel persiska, arabiska, somaliska och tigrinja.

- Genom att röra sig på strategiska platser och via kontakter med lokala föreningar, organisationer och studieförbund delar hälsoinformatörerna ut informationsmaterial om vaccination mot covid-19 och svarar på frågor, säger Mohamad Allatifi, ordförande för föreningen Starka händer.

En av de ungdomar som utbildat sig till hälsoinformatör är Oliver Hillstedt.

- Jag valde att bli hälsoinformatör för att få möjlighet att hjälpa människor. Det känns som ett viktigt uppdrag att få bidra till sprida information om covid-19, säger han.

De nyutbildade hälsoinformatörerna har redan varit på plats på vaccinationslokalen på Campus och stöttat regionen genom att svara på frågor på olika språk.

- Vi hjälper till att översätta informationen och förklarar hur vaccinationen går till. Det märks att många blir trygga och lugna när de får information på sitt eget språk, berättar hälsoinformatörerna Maria Abdelmalak och Rim Biniam.

Hälsoinformatörer i regionen

Redan för flera år sedan började Region Sörmland arbeta med hälsoinformatörer. Inledningsvis låg fokus på att förebygga cancer genom att sprida information om levnadsvanor och vikten av att delta i de screeningprogram som finns. Under coronapandemin har hälsoinformatörernas uppdrag vuxit till att även sprida information om covid-19.

Mer information om vaccination mot covid-19

Nu kan alla som är 18 år eller äldre boka tid för vaccination mot covid-19 i Sörmland. Läs mer och boka tid på 1177.se.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 juli 2021