• Startsida
  • / Nyheter
  • / Fyra nominerade till klimat- och hållbarhetspriset 2021

Fyra nominerade till klimat- och hållbarhetspriset 2021

Klimat- och hållbarhetspris

Bland totalt 21 bidrag har fyra lokala företag och organisationer nu valts ut av juryn till årets klimat- och hållbarhetspris. Vinnarna i de båda kategorierna Hållbarhetspriset och Klimatpriset utses av en jury och prisas på Näringslivsdagen den 3 september.

Under juni månad skickade allmänheten in ett tjugotal förslag på olika företag, föreningar, nätverk och andra representanter för civilsamhället som på olika sätt bidrar till en hållbar utveckling i Strängnäs kommun.

– Klimat- och hållbarhet är breda frågor och mångfalden bland de nominerade, från multinationellt företag till lokal ideell förening, visar att det finns många sätt som vi alla kan bidra på, för att vi ska ha en hållbar utveckling, säger Jacob Högfeldt (M), kommunstyrelsens ordförande.

Vinnarna utses den 3 september

Vinnarna i de båda kategorierna Hållbarhetspriset och Klimatpriset utses och prisas på Näringslivsdagen den 3 september, dit samtliga nominerade bjuds in. Under augusti kommer de fyra utvalda företagen och organisationerna att presenteras närmare i kommunens digitala kanaler.

– Intresset för priset har varit över förväntan, säger Jacob Högfeldt (M), kommunstyrelsens ordförande och initiativtagare till priset.

Hållbarhetspriset 2021 - de nominerade är...

Hornuddens trädgård

Hornudden har inte bara ekologiska odlingar, kafé och ett eget reningsverk till sina toaletter, de har också projektet Klara färdiga gå. Projekt ska bidra till att fler ungdomar kommer ut i arbetslivet eller fortsätter att studera. Målet med projektet är att skapa ett praktik- och vägledningsprogram som kan bli en del av Hornuddens ordinarie verksamhet. Juryns uppfattning är att Hornudden uppfyller alla kriterier för Hållbarhetspriset och därför är de nominerade till priset 2021.

Läs mer om Hornudden på deras webbplats.

Starka händer

Föreningen Starka Händer vill vara en brobyggare mellan svenskar och nyanlända. I sitt arbete fokuserar de på snabbare integration, att bryta utanförskap och att hjälpa alla behövande. Det gör de bland annat genom aktiviteter av och med ungdomar, kulturarrangemang, studiecirklar och se till att äldreboenden får julgranar. ”Vi ska hjälpa varandra oavsett kultur, religion och etniskt ursprung,” säger de och därför nominerar juryn dem till Hållbarhetspriset 2021.

Läs mer om Starka händer på deras webbplats.

Klimatpriset 2021 - de nominerade är...

Pfizer i Strängnäs

Företaget har under 2000-talet gjort flera betydelsefulla förändringar i verksamheten som lett till minskade utsläpp av växthusgaser. Senaste större förändringen är ett skifte från fjärrånga till fjärrvärme för uppvärmningen av lokalerna på fabriksområdet. Fjärrvärmen produceras enbart av förnyelsebart bränsle och har minskat företagets koldioxidutsläpp motsvarande 190 ton per år. När ett så här stort företag gör förändringar för att öka sin lokala förnybara energiförsörjning får det stor betydelse. Därför nominerar juryn dem till Klimatpriset 2021.

Läs mer om Pfizer i Strängnäs på deras webbplats.

Klimatinitiativ Strängnäs

Klimatinitiativ Strängnäs påverkar den lokala politiken, kommunen, näringslivet och invånarna i kommunen genom dialog, kommunikation och medborgarförslag. De sprider kunskap om klimatfrågan genom inspirerande aktiviteter som föreläsningar, läsecirklar och strejker. De ställer frågor och uppmärksammar områden som vi alla behöver hjälpas åt att förbättra. Därför nominerar juryn dem till Klimatpriset 2021.

Läs mer om Klimatinitiativ Strängnäs på deras facebooksida.

Klimat- och hållbarhetspriset instiftades 2021

Våren 2021 gav kommunstyrelsens ordförande Jacob Högfeldt (M), kommunens hållbarhetsfunktion i uppdrag att instifta två priser till lokala företag och olika organsiationer som bidrar till en hållbar kommun. Läs mer om priserna på sidan Klimat- och hållbarhetspriset.

Information och anmälan till Näringslivsdagen

Här kan du ta del information om hur du anmäler dig till Näringslivsdagen den 3 september.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 juli 2021