Avrådan från att elda utomhus från och med 13 juli

Den 13 juli beslutade räddningstjänsten att avråda alla från att elda utomhus. Avrådan gäller i Eskilstuna, Flen, Strängnäs, Västerås, Hallstahammar, Surahammar, Arboga, Kungsör och Köpings kommuner.

Just nu är det väldigt torrt i skog och mark och det är stor risk för skogsbränder. Därför avråder räddningstjänsten dig från att elda utomhus. Avrådan gäller tills annat meddelas.

Avrådan – var särskilt försiktig

Det är inte eldningsförbud vilket betyder att du får elda i iordningställda grillplatser och i trädgårdsgrillar men var särskilt försiktig. Se till att det finns släckutrustning i närheten och släck elden ordentligt.

Vad är eldningsförbud?

Eldningsförbud betyder att det inte är tillåtet att elda i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Eldningsförbud innebär förbud mot viss typ av eldning utomhus. Med utomhus menas i denna föreskrift skog eller mark så nära skog att eld lätt kan spridas till skog eller vidare i terrängen. Föreskriften är beslutad med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor.

Mer information

Vid stor brandrisk kan det komma att bli aktuellt med eldningsförbud. Du hittar mer information på vår sida om eldningsförbud.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 juli 2021