Kommunen hissar regnbågsflaggan för allas lika värde

Som en symbol för allas lika värde hissar vi regnbågsflaggan den 6-8 augusti vid kommunhuset i Strängnäs, Läggesta station och i centrala Mariefred i samband med Stockholm Pride.

Det dagliga arbetet i kommunens verksamheter ska präglas av mångfald och jämställdhet. Med mångfald menar vi människors olika erfarenheter och bakgrund. Även individuella förmågor, värderingar och egenskaper utgör en del av mångfalden i vår organisation.

Vi är övertygade om att en mångfald av medarbetare ökar vår kompetens och bidrar till att vi erbjuder kommunens invånare den bästa servicen.

I reglerna för flaggning vid kommunala byggnader i Strängnäs kommun framgår att flaggning ska ske med regnbågsflaggan i samband med uppmärksammande av mänskliga rättigheter och alla människors lika värde. Stockholm Pride är ett sådant tillfälle.

Stockholm Pride 2021

2-8 augusti firas Stockholm Pride 2021. Festivalen hålls på Södermalm i Stockholm.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 augusti 2021