Dags för Vattenveckan 2021

Vattenveckan

Från 27 augusti till 5 september hålls den årliga Vattenveckan. Då kan du lära dig mer om en av vår tids största miljöfrågor – vatten. Häng med på en skräpdykardag eller gör vårt vattenquiz.

Under Vattenveckan kommer Strängnäs kommun att arrangera aktiviteter med fokus på vatten samtidigt som vattenfrågor lyfts genom informationskampanjen ”Här börjar Mälaren”.

Vattenveckan ska skapa förståelse för vattnets många värden och användningsområden - allt ifrån livsmiljöer till livsmedel. Med små medel kan var och en av oss göra stor skillnad! Vattenveckan genomförs som ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Sörmland, kommuner, företag och organisationer i länet som arbetar för att synliggöra vatten som resurs och lyfta behovet av att uppnå god status i våra vatten.

Vatten – en livsviktig fråga

I Strängnäs kommun har vi goda förutsättningar att på ett hållbart sätt använda kommunens naturliga vattenresurser. Vi har gott om sjöar och vattendrag, men trots det måste vi vara rädda om vårt vatten. Kommunens vattenplan beskriver hur kommunen arbetar för att uppfylla mål för miljökvalitet och skapa förutsättningar för både friluftsliv och rekreation.

- I samband med Vattenveckan vill vi såklart öka intresset för vattenfrågor, men det blir även en viktig hållpunkt för vårt fortsatta arbete med vatten- och miljöfrågor. Vi hoppas till exempel att fler skolor vill hoppa på tåget och anordna vattendagar för sina elever, säger Kristina Svinhufvud, VA- och återvinningsstrateg.

Strängnäs kommuns program för Vattenveckan:

30 augusti - 5 september, Digital vattenvecka
Följ vår digitala vattenvecka på kommunens Instagram.

30 augusti - 5 september, ”Här börjar Mälaren”
Informationskampanj om vårt dagvatten. Kampanjen fokuserar på nedskräpning/förorening till dagvattenbrunnar med budskapet: ”Här börjar Mälaren”.

Plats: Inom tätorterna Strängnäs, Mariefred, Åkers styckebruk och Stallarholmen

3 september, Vattenquiz och aktiviteter för skolelever
Strängnäs kommun anordnar aktiviteter för elever på Finningeskolan. Eleverna får bland annat undersöka livet i sötvatten och svara på ett vattenquiz.

Är du sugen på att testa dina kunskaper? Vattenquizet finns att ladda ner på vår sida.

4 september, Skräpdykardag
På skräpdykardagen kan du vara med och dra upp det som hittas på botten av Mälaren. Rotary Strängnäs visar bilder om vattnets väg från Mälaren till våra kranar och berättar hur nedskräpning av Mälaren bidrar till förorening av vårt och fiskens dricksvatten. Strängnäs kommun finns på plats för att informera om vattenrelaterade frågor. Dykarna finns på plats till klockan 15 för att ta hand om det som dragits upp och för att svara på frågor.

Tid: klockan 11-13, dykare är kvar till klockan 15
Plats: Strängnäs gästhamn i Västerviken
Arrangemanget sker i samarbete med Rotary Strängnäs.

Mer information

Ta del av hela programmet och läs mer om vattenveckan på Länsstyrelsen i Södermanlands läns webbplats.

Är du intresserad av vattenfrågor inom Strängnäs kommun kan du läsa mer på vår webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 augusti 2021