• Startsida
  • / Nyheter
  • / Ny satsning för att motverka sexuella trakasserier och kränkningar bland unga

Ny satsning för att motverka sexuella trakasserier och kränkningar bland unga

Selective focus of sad teenager holding smartphone near laughing multiethnic teenagers pointing with fingers outdoors

Nu drar Strängnäs kommun igång ett arbete med att ge barn och ungdomar ännu bättre förutsättningar att bli trygga individer. Vi vill genom satsningen ge ungdomarna bättre kunskaper och verktyg för att kunna hantera sexuella trakasserier i verkliga livet och online.

I höst, med start den 6 september, drar projektet igång med föreläsningar, utbildningar och workshop-träffar.

Det kommande arbetet består av tre nya delar:

  • interna utbildningar för ett antal verksamheter som jobbar med barn och ungdomar i vår kommun
  • Grattis – du har en tonåring!
    Föreläsningar för vårdnadshavare och andra intresserade den 15 september, och online 16 september till den 16 oktober.
  • fyra tillfällen för workshop med ungdomar

De inbjudna föreläsarna är Maria Dufva, kriminolog och författare, och Daniel Eriksson, samordnare mot våld i nära relation i Strängnäs kommun. Du hittar mer information om föreläsningarna och hur du bokar biljett till Grattis – du har en tonåring! i vår evenemangskalender.

Dessutom fortsätter Strängnäs kommun att erbjuda alla elever i årskurs 7 den inarbetade utbildningen Känn dig trygg – förebygg, i samarbete med Polisen, Räddningstjänsten, Bergkvara buss och Svensk handel, med start den 6 september. En nyhet i det här projektet i år är att fritidsgårdarna håller i en utvärdering efter att alla har hunnit delta.

Alla barn riskerar att utsättas för våld och trakasserier

Problematiken med våld och trakasserier är inte begränsad till specifika könsidentiteter eller olika socioekonomiska förhållanden. Ett barn som växer upp i en familj där våld förekommer löper större risk att i framtiden själv utsättas eller utsätta andra för våld.

Bred organisation i samverkan

Strängnäs kommun vill tillsammans med polisen vända den negativa trenden vi ser bland ungdomar, kring sexuella trakasserier, kränkningar och den rådande machokulturen. Arbetet ska ske förebyggande och genusöverskridande för att få bäst förutsättningar att hålla över tid. Långsiktigheten säkerställs också genom en bred politisk uppbackning för projektet.

I arbetsgruppen ingår medarbetare från socialkontoret, kulturkontoret och utbildningskontoret tillsammans med lokal barnombudsman och kommunens kansliavdelning, i tät kontakt med polisen. Bland de kommunala verksamheterna som kommer att bjudas in till föreläsningar och utbildningar hittar vi bland andra fritidsledare, Ungdomsmottagningen, måltidspersonal, socialtjänst, vaktmästare och lokalvårdare. Dessutom är personal från alla skolhälsoteam i hela kommunen inbjudna.

Åkerskolan blir pilot

Olika grupper ur Åkerskolans personal kommer att bjudas in till en utbildning där bland andra Maria Dufva deltar. Deras upplevelser och erfarenheter kommer sedan att utvärderas för att hitta en modell för det fortsatta arbetet när vi ska utbilda mer skolpersonal framöver.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 september 2021