Stör döden - ett samtal kan rädda liv

Den 10 september är det internationella suicidpreventiva dagen. Varje år tar fler än tusen personer beslutet att avsluta sitt liv och några av dem levde sitt liv i vår kommun. Tillsammans hade vi kanske kunnat rädda några av dem.

Från 80-talet och framåt sjönk suicidsiffrorna årligen, men de senaste tjugo åren har det inte blivit någon förbättring. I gruppen barn och unga 15–24 år har vi sett en årlig ökning sedan mitten av 90-talet.

Coronapandemin har ökat känslan av ensamhet

Under pandemin såg vi att rekommendationerna om avstånd och umgås med få personer ökade isoleringen för många. Skolor hade fjärrundervisning under en lång tid, många jobbar fortfarande hemifrån och våra fritidsaktiviteter har varit begränsade på många sätt. Detta, tillsammans med att vi särskilt ska skydda våra riskgrupper, har bidragit till att många känner en oro och mår dåligt.

Hjälp finns

På webbplatsen stördöden.se kan du få tips om varningstecken på dåligt mående, läsa om hur du kan störa döden, det vill säga få en självmordsbenägen person på andra tankar, och hur du kan få akut hjälp.

Stör döden är ett initiativ av Suicide Zero, Mind och SPES, med stöd från Stockholms läns landsting och Nationellt Centrum för Suicidforskning och prevention (NASP).

Tänk på att det kan vara svårt för den som mår dåligt att själv söka hjälp. Du som anhörig eller vän kan vara ett stöd för den som inte orkar själv.

Behöver du prata med någon?

Om du behöver prata med någon om dig själv eller om du som närstående känner oro kan du kontakta:

 • SOS Alarm
  Om det är akut, ring 112. Var inte rädd att kontakta vården och be om hjälp. Öppet dygnet runt.
 • Psykiatrisk akutmottagning
  Hit vänder du dig antingen via din vårdcentral eller direkt genom att ringa 016-10 35 10.
 • Självmordslinjen, telefon 90 101 är öppen dygnet runt, varje dag och du kan vara anonym.
 • Socialjour
  Du ringer socialjouren via 112. Berätta ditt ärende och lämnar ett telefonnummer, så ringer en socialsekreterare upp dig. Öppen vardagar klockan 17-00 och helger klockan 14-00.
 • BRIS - barnens hjälptelefon, telefon 116 111 är öppen alla dagar klockan 14-21 och dessutom måndag – fredag klockan 9-12.
 • Jourhavande medmänniska, telefon 08-702 16 80 har öppet alla dagar klockan 21-06.
 • Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), telefon 010-492 58 28 för dig under 18 år.
 • Mottagningsgruppen
  Hit vänder du dig om du misstänker att barn far illa, telefon 0152-291 00 vardagar klockan 9-16 (lunchstängt klockan 12-13)
 • Socialpsykiatriskt centrum, telefon 0152-261 19, för dig som är 18 år eller äldre.
 • Anhörigcentrum i Strängnäs kommun
  Här hittar du fler telefonjourer som kanske passar dig.
 • Region Sörmland
  Här har regionen samlat föreningar som erbjuder stödsamtal eller information. Du behöver inte vara medlem för att ta kontakt.

Det finns fler alterntiv för dig som önskar stöd. Vi listar bara några här.

Kommunens roll

Strängnäs kommun har på Anhörigcentrum och socialkontoret flera utbildare i första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA, Mental Health First Aid) som riktar sig till anställda inom socialtjänsten.

Barn och unga är särskilt prioriterade. I Strängnäs kommun möts ansvariga inom socialkontoret och utbildningskontoret för att fortlöpande planera det förebyggande arbetet gentemot målgruppen.

Andra riskgrupper (*) som kommunen ser som prioriterade grupper är äldre, funktionsnedsatta, personer inom hbtq-spektrumet, utsatta personer genom missbruk, arbetslöshet eller psykisk sjukdom.

Nyligen har ett länsgemensamt grepp kring, och nätverk för, det suicidpreventiva arbetet påbörjats i Sörmland där Strängnäs kommun deltar. Ett eget kommunövergripande arbete är under planering.

(*) Grupperna är identifierade av Folkhälsomyndigheten.

Bakgrund

Den internationella suicidpreventiva dagen har lanserats av Världshälsoorganisationen WHO för att sätta arbetet med att förhindra självmord på agendan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 september 2021