Föreläsningar och aktiviteter under anhörigveckan

Teen granddaughter walking with grandmother in autumn park

Är du anhörig till någon som missbrukar, har en funktionsnedsättning eller lider av demenssjukdom? Under nationella anhörigveckan erbjuder kommunens Anhörigcentrum flera föreläsningar och utbildningar.

Kommunens anhörigstöd arbetar för att personer som ger och är i behov av stöd ska få bättre förutsättningar och livskvalitet. Anhörigcentrum är en mötesplats för dig som är anhörig. Här kan du få träffa anhörigkonsulent och eller andra anhöriga.

Läs mer om vilket stöd du som anhörig kan få på sidan Anhörig.

Aktiviteter under anhörigveckan

Under nationella anhörigveckan, den 4-8 oktober 2021, har du möjlighet att ta del av föreläsningar och aktiviteter som arrangeras av kommunens anhörigstöd. Några av aktiviteterna sker i samarbete med Eskilstunas kommuns anhörigstöd.

Det finns möjlighet att se flera av de digitala föreläsningarna tillsammans på Anhörigcentrum i Strängnäs.

Veckans program

Här kan du ta del av veckans aktiviteter. Länkar till de digitala föreläsningar som anordnas av Anhörigstöd i Strängnäs kommun får du i samband med anmälan. Övriga länkar hittar du nedan.

Digital föreläsning: "Jag. Har. Inga. Ord. Kvar."

Författaren Anna Bergfors föreläser om sina erfarenheter som mamma till en missbrukande son. Hon läser även ur sin bok ”Jag. Har. Inga. Ord. Kvar.”Du ges också möjlighet att ställa frågor.

Datum och tid: 4 oktober klockan 9.00.
Plats: Digitalt via Teams.
Anmälan: anhorigcentrum@strangnas.se

Digital föreläsning: Arbetssätt och bemötande av personer med kognitiva funktionsnedsättningar

Carl- Mikael Feldt föreläser om pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt. Vad krävs för att skapa förutsättningar till en tillvaro där personens färdigheter används och där man kompenserar för svårigheterna? Vilka enkla anpassningar kan göras i miljön, i personalens förhållningssätt och med hjälp av kommunikationsmedel?

Datum och tid: måndag 4 oktober klockan 17-18.
Plats: Digitalt via teams.
Läs mer på eskilstuna.se/anhorig

Föreläsning: Att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning

Journalisten och författaren Anna Pella föreläser om vad det kan innebära att få ett barn med komplex funktionsnedsättning för familjen samt vad forskningen visar om anhörigas situation.

Föreläsningen arrangeras av RBU Sörmland.

Datum och tid: Tisdag 5 oktober klockan 17:30-18:30
Plats: St Eskils skola Aula, Smedjegatan 3-5 i Eskilstuna.

Ingen föranmälan krävs

Mer information om föreläsningen på webbplatsen www.gottlivforalla.se

Digital utbildning: Att välja livet – en suicidpreventiv utbildning för anhöriga

Föreläsaren Magnus Werner föreläser om att rätt kunskaper om suicidprevention kan vara livsavgörande när en närstående drabbas av psykisk ohälsa. Föreläsningen innehåller fakta, tips och råd samt en enkel samtalsmodell som underlättar vid samtal med människor som mår psykiskt dåligt. Med rätt kunskap kan vi alla rädda liv!

Datum och tid: Tisdagen 5 oktober klockan 11.00-12:30
Plats: Digitalt. Länk finns på: eskilstuna.se/anhorig

Ingen föranmälan.

Webbinarium om barn som anhöriga på Anhörigdagen

Den 6 oktober, på den nationella och europeiska anhörigdagen, bjuder Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) in till ett webbinarium för att uppmärksamma anhörigas situation i Sverige och runt om i Europa. Årets webbinarium kommer framför allt att fokusera på barn som anhöriga.

Datum och tid: Onsdag 6 oktober kl. 10.00–12.00

Plats: Digitalt via zoom.

Länk till anmälan på anhoriga.se.

Digital föreläsning: Det som ger hoppet liv

När livet slås sönder av förlust och sorg, vad behövs då för att hoppet ska få liv igen? Vilken jordmån behöver hoppet för att kunna gro och växa? Lars Björklund föreläser för den som själv befinner sig i en svår livssituation och för den som vill vara till stöd och hjälp.

Datum och tid: Onsdag 6 oktober kl. 14.00–15.30

Plats: Digitalt. Länk finns på: eskilstuna.se/anhorig

Digital föreläsning: Lågaffektivt bemötande vid demenssjukdom för anhöriga

Föreläsningen med demensvårdsutvecklare och Silviasjuksköterskan Jenny Stavem ger inblick kring varför utmanande beteende kan uppstå hos personer med demenssjukdom och hur du som anhörig kan försöka förhålla dig till det genom så kallat ”lågaffektivt bemötande. Förhoppningsvis får du som anhörig med dig några tips på underlättande strategier i bemötande.

Datum och tid: Torsdag 7 oktober klockan 15:30
Plats: Digitalt.
Anmälan till: anhorigcentrum@strangnas.se eller telefon 0152-297 05.

Digital föreläsning: Sörmlandsmodellen och hur kan jag som anhörig få inflytande över vården och omsorgen?

I Sörmlands kommuner och Region Sörmland psykiatri har en satsning inletts på utökat brukarinflytande, vilket innebär att patienter, brukare och anhöriga ska få större möjligheter att delta i utformandet av vård och omsorg. Brukarinflytandearbetet är en långsiktig satsning där anhörigas erfarenheter och kunskaper är viktiga. Under föreläsningen får du veta mer om vad brukarinflytande innebär och vad som planeras i Sörmland.

Datum och tid: Torsdag 7 oktober klockan 17.00–18.00

Plats: Digitalt.
Länk finns på: eskilstuna.se/anhorig

Öppet hus på Anhörigcentrum

Under marknadshelgen (8-9 oktober) håller Anhörigcentrum Öppet hus i lokalerna på Eskilstunavägen 5 i Strängnäs. Har du funderingar på vad vi anhörigkonsulenter arbetar med, vad vi kan erbjuda dig som är anhörig eller bara är nyfiken på hur det ser ut på Anhörigcentrum? Kom och ta en fika med oss och få information om vår verksamhet. Kommunens anhörigkonsulenter Eva och Fia finns på plats och svarar på frågor.

Datum och tid:
Fredag 8 oktober klockan 10.00-14.00.
Lördag 9 oktober klockan 10.00-15.00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 september 2021