• Startsida
  • / Nyheter
  • / Strängnäs kommun samarbetar för elevdemokrati i Tanzania

Strängnäs kommun samarbetar för elevdemokrati i Tanzania

Under november åker tre personer från Strängnäs kommun till Tanzania för att arbeta vidare med att stärka elevdemokratin på tre skolor i Dar Es Salaam.

Sedan 2018 har Ilala kommundel i Tanzanias största stad Dar Es Salaam och Strängnäs kommun haft ett partnerskap. 2019 startade tre skolor i området med årskurs 4-7 elevråd. Nästa steg är att eleverna ska få igång ett samarbete med politikerna, ett ungdomsråd.

- Strängnäs kommun har en lång erfarenhet av att lyssna på barn och att ta dem på allvar. Genom att starta elevråd i Dar Es Salaam har eleverna till exempel uppmärksammat att deras skolgårdar har varit nedskräpade och börjat städa dem. En skola hade för små lokaler utifrån antalet elever. Där startade eleverna ett projekt för att kunna finansiera ett nytt skolhus, berättar Helena Edvinsson, barnombudsman i Strängnäs kommun, som leder resan.

Mötesplats mellan barn och politiker behövs

Resan i Dar Es Salaam pågår under knappt två veckor och består av två delar

  1. Dra igång demokratiforumet Barnens mötesplats. Genom att göra en film om vad skolornas elevråd innebär ska eleverna nå politikerna och berätta att politiken tjänar på att lyssna på barnen. Tanken är att Barnens mötesplats ska genomföras för första gången i början av nästa år. Sedan ska detta bli en årligt återkommande träff, som ska genomföras oavsett politisk styrning. I Strängnäs har Barnens mötesplats funnits sedan 2004. Den har bland annat resulterat i Barnens frågelåda, utökade skyddsronder på skolan och Barnkartan. Kommunala Partnerskap har fått projektpengar från ICLD för att göra en film om hur man jobbar med elevdemokrati och varför.
  2. Partnerskapet Projekt ungdomsråd inleddes 2018 och ska nu avslutas. Vi undersöker vad det finns för behov och möjligheter att lära av och utveckla varandras verksamheter framöver.

Lär av varandra

Ett kommunalt partnerskap bidrar till ökat medborgarinflytande och stärker lokala och regionala politiskt styrda organisationer inom olika områden. Det kommunala partnerskapet med Dar Es Salaam har inneburit att Strängnäs kommun lärt skolor att jobba med elevråd. Här i Strängnäs har vi startat dropin där politikerna träffar ungdomsrådet under avslappnade former.

- Vi har sett att det är viktigt att fånga elevers frågor i tid och att de är med tidigt i processerna, berättar Helena Edvinsson.

Kommunala partnerskap finansieras med stöd av pengar från Sida genom organisationen Internationellt centrum för lokal demokrati (ICLD).

Här kan du läsa om Barnens mötesplats

Här kan du läsa en tidigare nyhet om partnerskapet

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 november 2021