Enkelriktat på delar av Bondegatan och Sörgärdsgatan

Efter ett förslag från en medborgare får delar av Bondegatan och Sörgärdsgatan en ny trafikregel och blir enkelriktade från den 22 november. Det påverkar sträckorna mellan Nicandergatan och Rådmansgatan.

Den nya trafikregeln börjar gälla från och med den 22 november och kommunen sätter upp nya skyltar.

Det här innebär den nya trafikregeln

  • Bondegatan blir enkelriktad med infart från Rådmansgatan.
  • Sörgärdsgatan blir enkelriktad med infart från Nicandergatan.
  • Enkelriktningen gäller endast de delar av gatorna som är markerade på kartan.
  • Antalet parkeringsplatser på Bondegatan eller Sörgärdsgatan påverkas inte.
  • Samma parkeringsregler gäller fortfarande för båda gatorna.
Kartbild som visar de nya trafikreglerna

Enkelriktat efter synpunkter från medborgare

Teknik- och servicekontoret har tagit emot flera synpunkter gällande dessa gator. Bland annat på årets mobilitetsvecka i september då medborgare hade möjlighet att prata med representanter från teknik- och servicekontoret.

- Vi har fått höra att gatorna i området upplevs trånga med mycket trafik till och från Resecentrum. Genom att enkelrikta gatorna hoppas vi att det ska bli ett bättre flöde av trafiken, säger Maria Sigurd, trafikhandläggare på Strängnäs kommun.

Enkelriktningen är en av flera ändringar av trafikregler som teknik- och servicekontoret infört den senaste tiden. Bland annat har man under hösten sänkt hastigheten i bostadsområden i Strängnäs och Vansö.

Gator som fått nya hastighetsbegränsningar:

Tallåsen/Sörgärdet/Lillgärdet: Fafnevägen, Ingvarsvägen, Reginvägen, Gökvägen, Dalsängsgatan, Tallåsplan, Tallåsvägen, Värngatan, Ladugatan, Lillgärdsgatan, Gullringsgatan, Skyttevägen, Vandrarvägen och Älgbrunnsgatan.

Ulvhäll: Moderna gatan, Visningsgatan, Radhusslingan, Traditionsgatan och Småhusgatan.

Finninge/Fårhushagen: Spinnrocksvägen, Vävarvägen, Kardvägen, Släntvägen och Yllevägen.

Vansö: Elmavägen, Kyrkobyvägen och Skottbacken

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 november 2021