• Startsida
  • / Nyheter
  • / Undervisning utomhus ska ge bättre resultat från Stallarholmen till Europa

Undervisning utomhus ska ge bättre resultat från Stallarholmen till Europa

Det började som en idé om ett utomhusklassrum. Nu samarbetar Stallarholmsskolan med lärare från Italien och Rumänien i ett EU-projekt om pedagogik i utomhusmiljö.

Vecka 46 blir intensiv för lärarna på Stallarholmskolan. Nio lärarkollegor från Iasi i Rumänien och Giaveno i Italien kommer till skolan för att under en utbytesvecka tillsammans jobba med undervisningspedagogik utomhus. Några fokusklasser på skolan får testa lektionsupplägg och längre fram ska lektioner genomföras utomhus i respektive land.

Det finns flera fördelar med att variera undervisningsmiljön och inte alltid stanna i klassrummet.

- Eleverna blir mer ansvarsfulla när de är ute. Man får in mer lekliknande inslag och fantasi i undervisningen. De som har svårt att sitta still slipper kämpa med det, säger Elin Lundkvist Nordlander, lärare på Stallarholmsskolan.

Elevernas upplevelser i fokus

Elin Lundkvist Nordlander och lärarkollegan Michael Vuorinen är eldsjälarna bakom samarbetet. 2019 började de skriva på en ansökan för att få medel från EU. Många timmar, funderingar och 96 sidor senare var ansökan i mål och godkändes av EU:s utbildningssamarbete Erasmus+.

- För oss lärare innebär projektet kompetensutveckling och vi tror att mer varierad undervisning kommer att ge eleverna bättre resultat. Vi hoppas att detta samarbete kan vara början till något kontinuerligt, säger Michael Vuorinen.

Eleverna kommer dels få att testa lektioner utomhus men även få möta eleverna från Italien och Rumänien online.

- Elevernas upplevelser är centrala vid varje utbytesvecka och deras erfarenheter av lektionerna utomhus dokumenteras, säger Michael Vuorinen.

Undervisningsmetodiken ska spridas vidare

Projektet pågår fram till år 2023 och lärare från Stallarholmskolan kommer att besöka skolorna i Rumänien och Italien för att jobba vidare med undervisningsmetodiken. Sammanlagt blir det fyra utbytesveckor som lärarna jobbar tillsammans på plats i de olika länderna. Uppstart och avslutning sker i Stallarholmen eftersom Sverige är koordinatorland. Mellan besöken sker uppföljning, utvärdering, planering och dokumentation. De internationella kollegorna håller kontakten via e-post och onlinemöten.

Målet är att upplägg och arbetssätt ska dokumenteras i en digital bok som kan spridas till fler skolor inom EU via Erasmus+.

Hur har det gått med den ursprungliga idén, utomhusklassrummet?

- Den idén finns kvar. Vi har ett parallellt projekt här på skolan om utomhusklassrum och kanske kan det resultera en skolträdgård, säger Elin Lundkvist Nordlander.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 november 2021