Strängnäs kommun skriver bok om kommunala partnerskap

Helena Edvinsson, författare av boken Glokalt barnrättsarbete

Med stöd av Internationellt centrum för lokal demokrati (ICLD) har Strängnäs kommun drivit två projekt med syfte att lyfta positiva resultat av kommunala partnerskap. Resultatet presenteras i den nya boken Glokalt barnrättsarbete och en kommande film som ska fungera som stöd och inspiration för fortsatt elevdemokrati Tanzania.

Boken Glokalt barnrättsarbete är en sammanfattning av kommunens arbete med barnkonventionen och internationella samarbeten, med bland annat Globträdet och partnerskap i Tanzania.

– Tanken med boken är att berätta om hur vi på Strängnäs kommun jobbar med partnerskap och samtidigt inspirera andra som vill göra samma resa som oss, berättar kommunens barnombudsman Helena Edvinsson och författare till boken.

I boken deltar politiker, tjänstemän och ungdomar från kommunen med sina erfarenheter av partnerskapet.

– En viktig del av partnerskapet har varit att låta ungdomar från Strängnäs kommun delta och dela erfarenheter med barn och ungdomar från andra länder, berättar Helena. Många av ungdomarna är vuxna nu, och det har varit fint att kunna berätta hur ett partnerskap sprider ringar på vattnet och inte bara påverkar de som är direkt delaktiga i projektet.

Med stöd från Internationellt centrum för lokal demokrati (ICLD)

ICLD finansierar spridningsprojekt med syfte att lyfta positiva resultat av kommunala partnerskap. Boken och filmen har blivit möjliga tack vare stödet.

Boken kommer att delas ut via ICLD till kommuner som är intresserade av kommunala partnerskap, men den som är intresserad kan också läsa boken digitalt. Länk till boken hittar du längst ner i nyheten.

Film som stöd för fortsatt arbete

Nyligen kom Helena Edvinsson, tillsammans med Agneta Klingberg som är Kulturskolans rektor och en extern konsult, hem från sin senaste resa till Tanzania. Syftet med resan var att följa upp tidigare partnerskap och att producera en film som politiker i Dar es Salaam kan använda som ett stöd för att visa vikten av att arbeta med elevdemokrati.

– Vårt partnerskap i Dar es Salaam avslutas nästa år och i samband med det vill vi lämna över något som kan fungera som ett stöd i deras fortsatta arbete med elevdemokrati, berättar Helena. Vi har bland annat filmat ett elevråd för att visa hur det går till, hur barnen lyfter sina problem och vilka förslag på lösningar som de har.

Filmen ska färdigställas till den sista resan till Dar es Salaam i samband med att projektet avslutas under våren 2022.

Mer information

Här kan du läsa mer om kommunens partnerskap.

Här kan du ladda ner boken Glokalt barnrättsarbete. , 2 MB.


Bild på framsidan av boken Glokalt barnrättsarbete
Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 november 2021