Fler undersköterskor med Äldreomsorgslyftet

Lidia Maka Kerstin Olsson

Sedan Äldreomsorgslyftet startade hösten 2020 har 54 medarbetare börjat studera till undersköterska. Nu är de första undersköterskorna snart klara.

Äldreomsorgslyftet är ett statsbidrag där kommuner har erbjudits att söka medel för att göra kvalitetshöjningar inom äldreomsorgen. Strängnäs har beviljats medel för att bland annat utbilda medarbetare till undersköterskor.

– Genom Äldreomsorgslyftet har Strängnäs kommun fått en fantastisk möjlighet till att höja kompetensen hos våra medarbetare, vilket är en viktig del i socialkontorets kompetensförsörjningsplan, berättar Eva Alama, verksamhetschef på socialkontoret.

Första undersköterskorna snart klara

Både Lidia Maka och Kerstin Olsson studerar via Äldreomsorgslyftet och de är de första medarbetarna som nu blir undersköterskor. Utbildningen genomförs på halvtid, under arbetstid, och medarbetaren behåller hela lönen.

När Äldreomsorgslyftet blev aktuellt arbetade Lidia Maka som timanställd.

– I början var jag lite orolig, det var svårt att veta vad som gällde för mig som var timanställd. Jag studerade dessutom samtidigt. För mig har Äldreomsorgslyftet varit jättebra, det har gett mig nya möjligheter och det känns bra att äntligen få tillhöra en grupp. Jag skulle önska att fler fick samma möjlighet som jag och vill skicka med ett stort tack till dom duktiga handledarna på Kristinagården och Isabellagården där jag gjorde min praktik, berättar Lidia Maka som numera jobbar på Riagården.

En som inte är ny inom vården är Kerstin Olsson. Med över 20 års erfarenhet inom hemtjänst hade hon ett annat läge.

– Jag började här i hemtjänsten 1999, så jag har ju med mig ganska mycket erfarenheter från början. Sen är jag också både hygienombud, handledare och språkombud på arbetsplatsen. Med en bakgrund som barnskötare fanns det också kurser jag hade med mig sen tidigare, berättar Kerstin Olsson, som jobbar på hemtjänstens enhet 1 - Mariefred/ Åker/ Stallarholmen (MÅS)

Kerstin Olsson har läst in en del kurser som vanligt, men annars har hon kunnat använda sig av sina kunskaper och erfarenheter sen tidigare och validerat dom via Komvux under utbildningen.

– Annika Lagerkvist, Komvux valideringspedagog, har varit ett bra stöd för mig under utbildningen. Det har betytt väldigt mycket, berättar Kerstin Olsson.

Med hjälp av medel från Äldreomsorgslyftet har Strängnäs kommun också kunnat utbilda 14 handledare, påbörjat utbildningen av sex specialistundersköterskor samt utbildat sex nya språkombud.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 december 2021