• Startsida
  • / Nyheter
  • / Nu är Solör ny ägare av fjärrvärmerörelsen i Strängnäs

Nu är Solör ny ägare av fjärrvärmerörelsen i Strängnäs

Idag 3 januari 2022 träder köpet i kraft när Solör Bioenergi går in som ägare till 80 procent av fjärrvärmeverksamheten i Strängnäs. Under slutet av året kommer Solör ta över ansvaret för driften.

Kommunfullmäktige i Strängnäs beslutade den 30 augusti 2021 att sälja 80 procent av fjärrvärmerörelsen till Solör. Från och med 3 januari 2022 träder köpet i kraft. I samband med köpet byter bolaget SEVAB Calor Fjärrvärme AB namn till Solör Bioenergi Strängnäs AB. Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö kommer fortsätta stå för drift och leverans av fjärrvärme till slutet av året.

Gemensam satsning på miljö- och klimatåtgärder

Solör har tillsammans med Strängnäs kommun enats om en särskild satsning på lokala miljö- och klimatåtgärder i Strängnäs, till en gemensam kostnad av 10 miljoner kronor per år, under kommande sex åren.

– Kommunfullmäktige har högt uppsatta hållbarhetsmål bland annat att Strängnäs kommun ska vara en klimatneutral plats år 2040. Redan från försäljningsprocessens start har ett av kraven på ny aktör varit att de också ska ha en hög ambition när det gäller miljö- och hållbarhetsarbete. Nu med Solör som huvudägare, och med vår gemensamma satsning på lokal hållbarhet, kan vi med stärkta finansiella muskler och med gemensam kraft och kompetens aktivt bidra till kommunens hållbarhetsmål vilket känns väldigt spännande, säger kommunstyrelsens ordförande Jacob Högfeldt (M).

Solör Bioenergi har sedan tidigare en uttalad strategi om att arbeta hållbart och miljöfrågor ligger högt upp på bolagets agenda.

– Vi ser fram emot att producera och leverera fjärrvärme i Strängnäs, Åkers Styckebruk och Mariefred och det är positivt att kommunen har kvar en del av ägandeskapet så att vi kan ha ett nära samarbete. Dessutom kan vi växa in i ansvaret genom att ta över driften först under nästa år, säger Jan Lindkvist, VD för Solör Bioenergi Strängnäs AB.

Om Solör Bioenergi Fjärrvärme AB

Solör Bioenergy Group är en aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med över 235 000 användare varje dag. Bolaget finns på 175 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier.

Mer information

All information från försäljningsprocessens start till idag har vi samlat på vår webbplats.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 januari 2022