• Startsida
  • / Nyheter
  • / Kommunen söker aktör som vill driva camping i Norra staden

Kommunen söker aktör som vill driva camping i Norra staden

Kartbild över campingen i Norra Staden

Nu kan aktörer som är intresserade av att driva camping i Norra staden i Strängnäs lämna anbud till markanvisningstävlingen. Kommunen ser gärna att förslagen innehåller energieffektiva lösningar, sociala aktiviteter, god gestaltning och brygganläggning för småbåtar.

Anbudstiden pågår mellan den 12 januari och den 2 mars 2022. All information som behövs för att kunna delta i processen hittar du på webbsidan Camping i Norra Staden.

Markanvisningsprogrammet

I dokumentet som kallas markanvisningsprogram beskrivs vilka krav kommunen ställer på anläggningen och anbudsgivaren. Det beskriver också vad anbudet ska innehålla och vilka mervärden som premieras vid utvärderingen.

Mervärden som premieras är exempelvis energieffektiva lösningar, sociala aktiviteter, god gestaltning och brygganläggning för småbåtar.

Kommunen ser dessutom gärna att campingen delvis öppnas den 15 maj 2023. Anledningen är att det då kommer att finnas ett stort behov av gästnätter i samband med att Vasaloppet kommer att arrangeras i Strängnäs, som en del av projektet 500-årsresan genom dåtid, nutid och framtid.

Norra staden

Sen Försvarsmakten avvecklade sin verksamhet har kommunen arbetat med att utveckla markanvändningen inom området. I planprogrammet som beskriver övergripande förutsättningar och visioner för hela området Norra Staden föreslås inte bara en camping utan även att området framöver bebyggs med bostäder.

Mer information:

Här kan du läsa mer om markanvisningen för camping i Norra staden.

Här kan du ta del av detaljplanen för Eldsund 7:1 del av Stadscamping i Strängnäs (A1-L (strangnas.se))

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 januari 2022