Tyck till om kommunens nya handelspolicy

Nu pågår arbetet med att ta fram en ny handelspolicy för Strängnäs kommun. En handelspolicy används som en långsiktig vägledning för handelns utveckling i vår kommun.

Den handelspolicy som gäller idag beslutades år 2012, och det finns ett behov att uppdatera policyn så att den stämmer bättre med dagens förutsättningar.

Så kan du vara med och påverka

Till och med den 28 februari kan alla som vill lämna synpunkter på förslaget till ny handelspolicy. Det går bra att lämna synpunkter på hela dokumentet, eller bara på ett specifikt avsnitt.

Ta del av förslaget och läs mer om hur du skickar in dina synpunkter på webbsidan Handelspolicy.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 januari 2022