• Startsida
  • / Nyheter
  • / Socialstyrelsens undersökning av kvaliteten inom äldreomsorgen

Socialstyrelsens undersökning av kvaliteten inom äldreomsorgen

Socialstyrelsen genomför just nu en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i äldreomsorgen. En enkät skickas ut till personer som är 65 år eller äldre och som har hemtjänst eller bor i ett särskilt boende.

Från och med mitten av januari 2022 kommer cirka 220 000 äldre att få en enkät med posten till sin folkbokföringsadress. Enkäten skickas till personer som är 65 år eller äldre och som har hemtjänst eller bor i ett särskilt boende. Den innehåller frågor om vad man tycker om sin äldreomsorg.

Ditt svar är viktigt

Genom att svara på undersökningen har du som äldre möjlighet att tycka till om kvaliteten på din hemtjänst eller ditt äldreboende. Resultatet ger mätbara mått på vad som fungerar bra och mindre bra inom äldreomsorgen och blir en viktig signal till ansvariga politiker och tjänstemän.

Viktig information om undersökningen

  • Enkäterna skickas ut från och med mitten av januari 2022.
  • Sista dagen att svara på enkäten är den 20 mars 2022.
  • Det går att svara på enkäten via post eller via internet. Inloggningsuppgifter samt koden för att kunna svara via internet finns i postenkäten.

Resultaten publiceras på Socialstyrelsens webbplats i slutet av juni 2022.

Läs mer om undersökningen på Socialstyrelsens webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 januari 2022