Ansträngt läge med anledning av pandemin

Den kraftiga smittspridningen av covid-19 innebär att kommunen just nu har ett ansträngt läge i flera av våra verksamheter. Vi följer utvecklingen och gör de anpassningar som krävs.

Till följd av en mycket ansträngd bemanningssituation inom vård och omsorg och hemsjukvård har socialkontoret gått upp i stabsläge. Stabsläge innebär att socialkontoret snabbare kan hantera ett förändrat eller försämrat läge, liksom snabba på beslutsfattande eller omfördelning av resurser. Under en period kommer vi att behöva prioritera arbetsuppgifter, vilket innebär att en del insatser måste skjutas upp. De som berörs av förändringarna får information under vecka 4.

Även inom skola och förskola råder personalbrist. Några skolklasser i kommunen har också tillfälligt stängts ner på grund av smittspridning och två högstadier har infört fjärrundervisning. De som berörs av förändringar kontaktas och mer information skickas ut till vårdnadshavare under vecka 4.

Vi ber om förståelse för att vissa av våra verksamheter fungerar annorlunda än vanligt just nu.

Håll dig uppdaterad

samlingssidan om corona på kommunens webbplats kan du läsa mer om hur kommunens verksamheter påverkas och vad du kan göra för att förhindra smittspridning.

Vårdnadshavare till elever på kommunala skolor får information via lärplattformen. Det finns också en särskild sida med Information om corona till dig som är vårdnadshavare.

Det finns också en särskild sida med information till dig som är anhörig till brukare på kommunens boenden.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 januari 2022