Färre hushåll med långvarigt försörjningsstöd

Under 2021 var det färre hushåll än vanligt som fick långvarigt försörjningsstöd. Detta tack vare det förändringsarbete som man genomfört inom enheten för ekonomiskt bistånd.

Det förändringsarbete som pågått under 2020 och 2021 har resulterat i att fler hushåll nått egenförsörjning. Det har dessutom gett Strängnäs kommun en kostnadsbesparing på 12 miljoner från föregående år.

Ekonomiskt bistånd är en typ av försörjningsstöd som fungerar som ett sista skyddsnät och är tänkt som en tillfällig hjälp vid ekonomiska problem. Genom att öka antalet socialsekreterare på ekonomiskt bistånd har Strängnäs kommun kunnat arbeta mer proaktivt genom att följa upp ärenden och guida biståndstagare till rätt instanser.

Goda resultat

Under 2020 betalade Strängnäs kommun ut 38,1 miljoner kronor i ekonomiskt bistånd. Under 2021 var summan 26,7 miljoner kronor.

– Vi gjorde en prognos inför förändringen som visade att vi under 2021 skulle ha kostnader på runt 44,7 miljoner om vi inte vidtog åtgärder. Enligt budgeten skulle vi inte ha råd med detta, men i och med omorganisationen har medarbetarna på ekonomiskt bistånd gjort en jätteinsats och levererat ett resultat långt över förväntningarna, säger Dennis Karlsson enhetschef på Ekonomiskt bistånd.

Färre hushåll med långvarigt försörjningsstöd

Störst skillnad har det blivit när det gäller hushåll som fått försörjningsstöd i 10 månader eller mer. I januari 2021 låg siffran på 203 hushåll, medan den i december var nere på 132. Det är en minskning på hela 35 procent. När det gäller hushåll som får bistånd under mindre än 9 månader är antalet oförändrat.

– I och med omorganisationen har antalet socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd ökat. Det har gjort att våra medarbetare fått bättre förutsättningar att följa upp våra beslut och vara tydliga i våra förväntningar på den som ansöker om bistånd. Vi har också på ett bättre sätt kunnat erbjuda sociala insatser till den som inte står till arbetsmarknadens förfogande. Det innebär att färre medborgare lever med ekonomiskt bistånd en längre tidsperiod. Att ett enskilt hushåll kan behöva stöd en månad om man är mellan två jobb är inte konstigt och det är dom vi är till för, säger Patrik Nilsson som är verksamhetschef på socialkontoret.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 februari 2022